Promocja książki „Życie codzienne Kurpiów”

Książka, przy powstaniu której uczestniczyli pracownicy MBP, 24 maja 2022 r. miała swoją promocję w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. „Życie codzienne Kurpiów” pod redakcją Moniki Kozłowskiej z MBP oraz Marii Samsel z Muzeum Kultury Kurpiowskiej zawiera opracowane rękopisy i maszynopisy patrona biblioteki w Myszyńcu. Ksiądz Skierkowski prowadził badania na Kurpiach…