Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielka Liga Czytelników – podsumowanie /zdjęcia/

23 marca 2023 r., o godz. 14.00 w Czytelni MBP w Ostrołęce odbędzie się podsumowanie etapu powiatowego konkursu czytelniczego o zasięgu ogólnopolskim, mającego na celu m.in. kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie społeczności aktywnych czytelników. Poznamy wyniki, jakie uzyskali w nim finaliści reprezentujący Miasto Ostrołęka i Powiat Ostrołęcki. Zgodnie z założeniami regulaminu…

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej. Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracania pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku. link do konkursu: https://www.bibliokutno.pl/aktualnosc-1861-xvi_ogolnopolski_konkurs_literacki_im.html

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”.

Do nauczycieli języka polskiego i wychowawców  Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa uczniów do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”. Celem konkursu jest upamiętnienie osoby i dorobku poetki Marii Ewy Aulich urodzonej w Wieluniu, związanej  przez całe dorosłe życie z Warszawą. Była poetką codzienności. Potrafiła zwykłym przedmiotom, wspomnieniom codziennego życia  nadać…

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

Ogłoszenie Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Głowackiego 42, 07-410 Ostrołęka Opis kwalifikacji wymaganych na stanowisku dyrektora Biblioteki: wykształcenie wyższe, ukończone studia o profilu humanistycznym; co najmniej 5-letni staż pracy w bibliotece publicznej lub 10-letni staż…