Wyniki etapu miejskiego – konkurs wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”

20 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce odbył się etap miejski konkursu wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto? Przystąpiło do niego 46 uczniów z ostrołęckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 4 dorosłych mieszkańców Ostrołęki. Wszyscy uczestnicy zmagali się z zadaniami przygotowanymi w formie testu składającego się z…