Konkurs wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”

Konkurs wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?” MBP w Ostrołęce zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?” współorganizowanym we współpracy z Miastem Ostrołęka oraz Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. A. Chętnika w Ostrołęce. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych…