Spotkanie z cyklu Karol Samsel i Jego Gość: PIOTR MITZNER

31 marca (czwartek), godz. 18.00 – Spotkanie z cyklu Karol Samsel i Jego Gość: PIOTR MITZNER. Piotr Mitzner – profesor nauk humanistycznych, poeta, biograf, edytor. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Pracował w teatrach, w wydawnictwach niezależnych i w Muzeum Iwaszkiewiczów. W l. 1999-2021 był nauczycielem akademickim Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest członkiem…