Książka Mileny Nalewajk “Nazwiska mieszkańców parafii Myszyniec”

Prezentacja książki Mileny Nalewajk pt. Nazwiska mieszkańców parafii Myszyniec oraz wirtualna podróż do dawnego Myszyńca (sprzed 1939 r.) Współpraca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika Milena Nalewajk – urodziła się na Kurpiach, magister filologii polskiej, pedagog, redaktor, społecznik, członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego i Związku Kurpiów. Interesuje się onomastyką, kulturą języka i historią Kurpiów. Aktywnie uczestniczy…