Projekt „Sieć na kulturę” w MBP w Ostrołęce

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce realizowany jest projekt „Sieć na kulturę”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Każdy przyjęty do projektu pracownik  weźmie udział w szkoleniu, w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie będzie składało…