Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

REGIONALNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE

Związek reprezentuje pracowników i emerytów z następujących bibliotek :
MBP Ostrołęka, MBP Maków Mazowiecki, MBP Ostrów Mazowiecka, MBP Wyszków, MGBP Brok, MGBP Chorzele, MGBP Różan,  GBP Czarnia, GBP Czerwin, GBP Jednorożec,GBP Krasnosiel, GBP Młynarze,   GBP Ostrów Mazowiecka z siedzibą w Nagoszewie,  GBP Płoniawy, GBP Rozogi, GBP Rzekuń, GBP Rzewnie,  GBP Somianka,  GBP Sypniewo, GBP Szelków,  GBP Szulborze, GBP Zatory.

Siedziba Związku :
Miejska Biblioteka Publiczna
ul.Głowackiego 42
07-400 Ostrołęka
KRS   0000048808 Związku Zawodowego

Kontakt telefoniczny :
Ostrołęka – Jadwiga Orłowska    29 7642151 wew.41
Ostrołęka  - Anna Nadwodna      29 7642151 wew.36
Ostrów Maz. – Maryla Florczak   29 7453519
Wyszków  - Urszula Piątek         29 7430237 wew.44
Związek działa w oparciu o ustawę o Zawiązkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 oraz Statut Regionalnego Związku Zawodowego
Pracowników Bibliotek Publicznych  z siedzibą w Ostrołęce.

Cele i zadania :
1. Obrona interesów społeczno - zawodowych i socjalnych  pracowników, byłych pracowników, emerytów i rencistów.
2. Obrona praw pracowniczych.
3. Kształtowanie i ochrona godności zawodowej oraz statusu społecznego zawodu bibliotekarskiego.
4. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw książki i biblioteki.  

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym  w dniu 9 października 2014 wybrano Zarząd Związku w składzie :

Przewodnicząca:                 Jadwiga Orłowska (MBP w Ostrołęce)
Wiceprzewodnicząca :          Anna Nadwodna (MBP w Ostrołęce)
Wiceprzewodnicząca            Urszula Piątek (MGBP w Wyszkowie)
Sekretarz :                           Ewa Bielińska (MBP w Ostrołęce)
Skarbnik:                             Hanna Jastrzębska (MBP w Ostrołęce)
Członkowie :                         Maryla Florczak (MBP w Ostrowi Maz.)
                                           Jadwiga Kowalczyk (GBP w Rozogach)
                                           Halina Kwiatkowska (MGBP w Wyszkowie)
                                           Alina Wierzbicka (MBP w Ostrowi Maz.)

Komisja Rewizyjna w składzie :
Przewodnicząca :                Barbara Kaczmarczyk (GBP w Rozogach)
Członek                              Maria Kulesza - Dzierzęcka  (MGBP w Wyszkowie)
Członek                              Jolanta Socik (MBP w Ostrowi Maz.)  

Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce  przynależy do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

Zapraszamy wszystkich chętnych bibliotekarzy pracujących jak również emerytów i rencistów o zgłaszanie swojej przynależności do związków zawodowych.