Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

 25 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 18.00, Czytelnia  MBP   ul. Głowackiego 42 

KSams

Wieczór Autorski dra Karola Samsela i prezentacja Jego książek: Z domami ludzi (poezja) i  Inwalida intencji. Studia o Norwidzie.

Dr Karol Samsel –  poeta, krytyk literacki, doktor, historyk literatury, filozof. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny Ostrołęckiego Rocznika Literackiego Przydroża. Ostrołęczanin.  Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich, w tym Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego, „Jesiennej Chryzantemy” czy Pierwszego Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej. Swoje wiersze i artykuły krytyczno – literackie drukował m.in. w „Zeszytach Poetyckich", "Poezji Dzisiaj", "Szafie", "Tekstualiach", "ZNAJ-u", "Kozimrynku",  "Znad Willi", „Studiach Norwidianach” oraz „Yearbook of Conrad Studies”. Debiutował w 2003 r.  tomikiem wierszy pt. „Labirynt znikomości”. Wydał dotychczas 11 książek poetyckich i dwie książki naukowe.

Serdecznie zapraszają organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.