Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

 22 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 18.00, MBP ul. Głowackiego 42

Wieczór w Arce. Prezentacja książki - albumu Puste noce. 31 odbić Ostrołęki KRZYSZTOFA MICHA (fotografie) i KAROLA SAMSELA (elegie)

KarolS

Mich

Puste noce Karola Samsela odczytuję jako rodzaj pielgrzymki poety do miasta narodzin. Ostrołęka jawi się artyście XXI wieku jako Jeruzalem, Eleusis czy czarodziejska góra. Duchowa, literacka, a zarazem kulturowa i historyczna peregrynacja autora tworzą wizerunek „niesamowitej Kurpiowszczyzny”, przestrzeni głębszego współodczuwania wszelkich doświadczeń, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Choć poeta pisze: ,,otom ja’’, „Ostrołęka jest Itaką”, nie chce być tylko owadem uwięzionym w bursztynie, niemym okazem w nadnarwiańskim panoptikum. W cyklu 31 niekonwencjonalnych „elegio-dialogów” elizejskich prowadzi żywą polemikę z bohaterami świata cieni, a jednocześnie – z samym sobą. Cierpliwie wykuwa swój palimpsest na tkance literatury rodzimej i powszechnej. Tekstom literackim towarzyszą fotografie Ostrołęki Krzysztofa Micha, które, działając jak narkotyk, tworzą coraz to nowsze projekcje Miasta-Widma. Odbicia, refleksy, przezrocza stymulują zjawiskową, oniryczną, niezależną od realnej rzeczywistość. Słowo poetyckie natomiast – zespolone z obrazem – kreuje alternatywną opowieść o wieczności. (Ewa Bucińska).

KAROL SAMSEL (ur. w 1986 roku) – związany z Ostrołęką jako miejscem dzieciństwa, dorastania i dorosłego życia. Doktor, pracownik naukowy Zakładu Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki UW, zajmujący się w pracy na uniwersytecie m.in. twórczością Cypriana Norwida i Josepha Conrada. Poeta, autor tryptyku Trzy pogrzeby wydanego nakładem szczecińskiego wydawnictwa „Forma” (na całość składają się trzy zbiory wierszy: Więdnice, 2014; Prawdziwie noc, 2015 oraz Jonestown, 2016). Redaktor działu esejów i szkiców kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”. Animator kultury literackiej w Ostrołęce oraz redaktor ostrołęckiego rocznika literackiego „Przydroża”. Jego puste noce w mieście nadchodzą jesienią i trwają zazwyczaj do pierwszych dni zimy.

KRZYSZTOF MICH - dziennikarz, autor miniatur literackich, poeta, fotografik. Publikował m.in. w takich tytułach, jak: „Focus”, „Podróże”, „Voyage”, „Profil”. Jako reporter i komentator współpracował z Inforadiem (obecnie TOK FM) oraz z Telewizją Polską. Pasją K. Micha jest dokumentowanie warszawskiej Pragi aparatem fotograficznym i słowem. W 2015 r. Zaułek Wydawniczy Pomyłka wydał jego tom poetycki Kamień przewiązany trawą. W 2017 r. ukazała się fotograficzno-poetycka książka Idąc. Autor albumu fotograficznego Moje miasto Praga, zdjęć do multimedialnych projektów 44 odbicia Warszawy, Odbicia Pragi, One day in Calisia (w 2016 ukazała się drukiem), w których do jego zdjęć Paweł Łęczuk napisał wiersze. Podobny projekt 33 odbicia Ostrołęki zrealizował z Karolem Samselem. Autorzy prezentowali go podczas Qpiszewiady we wrześniu 2016 r.

Książkę wydaje Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Ostrołęki

Serdecznie zapraszają   organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki.