Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

2 marca 2017 r. (czwartek), godz. 18.00, MBP ul. Głowackiego 42

WIECZÓR W ARCE: prof. dr hab. WIESŁAW RZOŃCA - CYPRIAN NORWID w XXI w. (wykład). Spotkanie z cyklu Karol Samsel zaprasza.

Norwid
Wiesław Rzońca - profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawca. Specjalizuje się w epokach romantyzmu oraz modernizmu, wybitny znawca twórczości C. Norwida. W latach 1999-2004 jako Gastdozent wykładał literaturę polską na Uniwersytecie w Tybindze. Wygłaszał odczyty o niemiecko-polskich relacjach literackich na Uniwersytecie w Bonn, a także na Uniwersytecie w Saarbrucken . Publikował w Niemczech, Czechach oraz na Słowacji. W 1998 roku przedstawił koncepcję literaturoznawczej „komparatystyki niepodobności”, tj. metodę zestawiania pisarzy uchodzących za biograficzno-światopoglądowe przeciwieństwa (Witkacy-Norwid). Zaś w r. 2013 (Premodernizm Norwida) wskazał na cechy dzieła artystycznego autora Vade-mecum, które czynią go najważniejszym z polskich prekursorów XX-wiecznego modernizmu. Uczestniczył w charakterze eksperta (wraz z Andrzejem Fabianowskim i Eligiuszem Szymanisem) w literackich edycjach telewizyjnej „Wielkiej gry”. Galeria

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki przy wsparciu Samorządu Miasta Ostrołęki.