Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Strzałem w dziesiątkę okazały się szkolenia, jakie  Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  razem z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce mógł zorganizować dzięki funduszom z programu Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego   „Kultura w sieci”. Dzięki temu programowi ostrołęcki oddział nie musiał rezygnować z ważnego obszaru działalności, jakim jest ułatwienie bibliotekarzom dostępu do różnych form kształcenia  i doskonalenia zawodowego,  a mógł go przenieść do nowej, wirtualnej rzeczywistości.

Realizowane w czerwcu i we wrześniu  szkolenia online pt. Mazowiecki bibliotekarz online, pozwoliły na przeszkolenie 80 pracowników bibliotek północno-wschodniego Mazowsza. Była to dla nich świetna  okazja do  poszerzenia kompetencji cyfrowych i zdobycia nowych umiejętności, pozwalających na umieszczaniu wielu działań bibliotecznych  w świecie cyfrowym, tak bardzo - zwłaszcza w okresie pandemii - potrzebnych. Uczestnicy szkoleń poznali narzędzia i strategię działań w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), obsługę platformy do podcastów, zdobyli  też informację na temat organizacji webinarium oraz poznali narzędzia, które pozwolą im przygotować i przeprowadzić interaktywną prezentację promującą działania biblioteki.

Organizacja szkoleń w zmienionej, wirtualnej formule okazała się z logistycznego punktu widzenia łatwa do przeprowadzenia, m. in. ze względu na to, że oddział ostrołęcki  skorzystał z doświadczenia Zarządu Głównego SBP i ich trenerów, specjalistów w zakresie wykorzystywania nowych technologii.

Uczestnicy szkoleń docenili zalety tej formy kształcenia: łatwość dostępu do szkoleń, brak konieczności dojazdu często do odległego miejsca, możliwość uczestniczenia w szkoleniu w komfortowych warunkach, np. we własnym domu czy w bibliotece. Docenili też atrakcyjną, multimedialną formę szkoleń, która świetnie korespondowała z tematyką szkoleń.

Doświadczenie tegorocznego cyklu e-learningowego zachęciło Zarząd Oddziału SBP w Ostrołęce do kontynuacji szkoleń tego typu w roku przyszłym, bez względu na okoliczności zewnętrzne. Zarząd gorąco poleca wszystkim taką formę

szkoleń.

Hanna Gawrońska

Przewodnicząca ZO SBP w Ostrołęce

nck nmkidn nlogoMBPm