Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

FESTIWAL LITERACKI im. Edwarda Kupiszewskiego  QPISZEWIADA, dedykowany pamięci  Edwarda  Kupiszewskiego  – ostrołęckiego poety i prozaika, organizatora licznych przedsięwzięć literackich w regionie,   promującego młodych twórców.  Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się 2010 r. -  w 10 rocznicę śmierci i 70 rocznicę urodzin poety.

Impreza jest znaczącym świętem literatury w regionie, podczas którego odbywają się spotkania z pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w Ostrołęce i w powiecie), warsztaty literackie dla młodych twórców, debata literacka, prezentacje literackie, wieczory literacko-muzyczne, koncerty poezji śpiewanej, happening, Ostry Dyżur Literacki, Turniej Jednego Wiersza, panel czytelniczy wokół wybranych utworów E. Kupiszewskiego, lekcje czytania poezji oraz kiermasze książek. Do udziału w imprezie zaproszeni są poeci i krytycy literatury z różnych ośrodków w kraju, a także zza granicy oraz ostrołęccy twórcy literatury (w tym młodzi poeci). Znaczącym faktem jest współdziałanie przy organizacji Festiwalu instytucji, stowarzyszeń, grup artystycznych i osób indywidualnych.

Festiwal jest swego rodzaju kontynuacją imprez organizowanych wcześniej, jak: Kurpiowskie Dni Literatury (1973 – 1989) czy Spotkań Literackich na Kurpiach (1996-2009).

Organizatorami imprezy są: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki,  ostrołęckie środowisko literackie przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Ostrołęki i Starosty Ostrołęckiego.