Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

23 października (wtorek), godz. 18.00  Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13

uta p

uta1

Uta Przyboś (ur. 1956) – polska poetka i malarka.  Autorka pięciu tomów poetyckich. Laureatka Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2016[1], nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” 2016 oraz finalistka Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego 2016 za tom Prosta. W 2018 r. Wydawnictwo Forma w Szczecinie wydało piąty tom pt. Tykanie. Córka Juliana Przybosia, który poświęcił jej cykl pt. Wiersze dla Uty, który ukazał się w roku 1970 w tomie Wiersze i obrazki i zawierał również rysunki Uty Przyboś. Imię Uta nadał ojciec, co  w japońskim oznacza Poezja.
Uta Przyboś stanowi w poezji polskiej fenomen niezmiernie rzadki: weszła bowiem do literatury, zanim jeszcze zaczęła ją uprawiać samodzielnie i w pełni świadomie. Wielki prawodawca awangardy tworzył bowiem wspólnie z nią rymowanki stanowiące niejako dwugłos – dialog dorosłego wypracowanego języka poetyckiego z mową dziecięcą. Z interferencji dwóch wyobraźni rodziły się więc próby wspólnych interpretacji świata.
(Piotr Michałowski).

Projekt: Przystanek literacki Ostrołęka

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, przy wsparciu Samorządu Miasta Ostrołęki