Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

16 marca (piątek), godz. 17.00  Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13

Klub przy Studziennej zaprasza na spotkanie z ANETĄ PRYMAKA-ONISZK autorką książki pt. Bieżeństwo 1915.Zapomniani uchodźcy

Spotkanie realizowane w ramach Projektu: Ojczyzna – gdy myślę…/

aneta prymaka

ANETA PRYMAKA-ONISZK to dziennikarka, publikowała w National Geographic, Polityce, Gazecie Wyborczej, miesięczniku Karta. Pochodzi z Knyszewicz w podlaskim, na co dzień mieszka w Warszawie. Sięgnęła po opowieści o bieżeńcach, bo to część jej rodzinnej historii, zapomnianej, nieopisanej. Ta książka jako świadectwo nie ma sobie równych. Nie ze względu na rozmiar tej tragedii, bo wiek XX znał większe. Ale ze względu na stopień jej zapomnienia. To chyba jedna z najbardziej nieopisanych katastrof XX wieku.
 Bieżeństwo (ros. uchodźstwo) – masowa ewakuacja, w polszczyźnie nazywana też wygnaniem, przesiedleniem lub wysiedleniem ludności  z zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego w głąb Rosji, po przerwaniu linii frontu przez wojska niemieckie w okresie od 3 maja do września 1915 roku. M.in.  z Ostrołęki i okolic ewakuowano przymusowo niemal wszystkich mieszkańców w głąb Rosji, wywieziono również wyposażenie zakładów pracy, a następnie miasto podpalono.
„Szli dzień i noc…” Na wschód. Katolicy, prawosławni, Żydzi, panowie, służba, chłopi, kobiety, dzieci, konie, bydło i psy; zdumiewający exodus wyparty z pamięci następnych pokoleń przez inne nieszczęścia XX wieku. Aneta Prymaka-Oniszk postanowiła, że nie zostawi tych uciekinierów. Jej książka to rzetelny dokument historyczny, piękna opowieść, dowód współczującej pamięci.(Małgorzata Szejnert).

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe.