Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

20 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 17.30-19.30  Klub przy Studziennej (Biblioteka, ul. Gomulickiego 13)

LITERACKI ALBUM PAMIĘCI. Spotkanie ósme pt. Henryk  Ciszewski

ciszsciszp

Cykl  spotkań,  mający na celu ochronić przed zapomnieniem naszych twórców literatury i kultury, tych którzy tworzyli literacki i kulturalny obraz naszego miasta i regionu. Spotkania mają formę wspomnień o ludziach, którzy odeszli. Każdy może przyjść i zabrać głos. Spotkania będą nagrywane, a nagrane materiały posłużą do tworzenia bazy informacji o zasłużonych ostrołęczanach. Moderatorem spotkań jest dr KAROL SAMSEL.
Henryk Ciszewski (30.09.1920 – 16.06.2013). Urodził się w podostrołęckich Kaczynach. Całe życie był związany z miastem. Niestrudzony badacz regionu, twórca ludowy (rzeźbiarz, grający na flecie i ligawce), kolekcjoner, zbieracz legend, pieśni i wszelkich materiałów dokumentujących dzieje naszego regionu, działacz wielu towarzystw i klubów. Zarażał pasją do historii miasta i regionu całe pokolenia ostrołęczan. Postać powszechnie znana i lubiana.

Organizatorzy spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki