Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

8 października (wtorek), godz. 18.00, Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13

Zgromadzenia zakonne w Ostrołęce  w okresie wojny i okupacji (1939-1944).  Prelekcja dr. hab. Jana Mironczuka

Miron2 s

JAN MIRONCZUK - historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, zajmuje się mniejszościami religijnymi. Jest nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, a także wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie i wykładowcą oraz członkiem Rady Naukowej Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki.