Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Wieczór DionizyjskiMaliszewski m

26 lipca 2018 r. (piątek), godz. 18.00 MBP w Ostrołęce ul. Głowackiego 42

W programie:

kropka   Uroczyste Podsumowanie XXVII Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego (Konkurs ogólnopolski)

 kropka  Koncert piosenki literackiej  pt. Czas, czas goni nas. Wystąpią Adam Wołosz (muzyka, wokal), Tadeusz Kowalewski i solistki Studia Piosenki przy Klubie Oczko (OCK).  

Ponadto w programie Dionizji:  warsztaty literackie i konfrontacje poetyckie
Warsztaty literackie prowadzą  MARCIN ORLIŃSKI  (krytyk literacki, poeta, prozaik) i KAROL SAMSEL (poeta, krytyk literacki)

Organizatorzy:    Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce,   Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce przy wsparciu finansowym Samorządów:   Województwa Mazowieckiego,   Miasta Ostrołęki,   Powiatu Ostrołęckiego

Informacja o Konkursie

 Patron Konkursu: DIONIZY MALISZEWSKI (1931 – 1988) to wybitny  poeta „tej ziemi”; tu się urodził, tu mieszkał, tu pracował,  tu tworzył do końca swych dni. Praca literacka stanowiła bardzo ważny rozdział w jego życiu. Dwa wydarzenia inspirowały Maliszewskiego jako poetę: to okres wojny i okupacji, to Oświęcim, który zabrał ojca oraz kultura ludowa regionu kurpiowskiego. „To są dwie fascynacje, które nadal inspirują moją skromną twórczość poetycką – mawiał poeta. Ta skromna twórczość poetycka to 9 tomików poezji oraz kilkaset  wierszy drukowanych w licznych czasopismach, almanachach i antologiach. Pozostawił w rękopisach wiele wierszy, antologię poezji o Ostrołęce i Narwi, autobiograficzną powieść pt. Przed wyrokiem (zawierającą wspomnienia z lat młodzieńczych). Jako poeta wszedł do historii polskiej literatury współczesnej.   
Był znanym i cenionym działaczem kultury i  propagatorem kultury kurpiowskiej, inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalnych. Pełnił wiele funkcji społecznych w licznych organizacjach. Działał aktywnie m.in. w Mazowieckim Towarzystwie Kultury (członek Sekcji Literackiej), Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki, Towarzystwie Kultury Teatralnej.  
Był inicjatorem ostrołęckiego życia literackiego. W latach sześćdziesiątych założył przy Domu Kultury OZCP Koło Prób Literackich, które stało się zalążkiem Grupy a następnie Klubu Literackiego Narew. Współorganizował spotkania literackie, konkursy recytatorskie dla młodzieży, konkursy poetyckie oraz Kurpiowskie Dni Literatury.  Na uwagę zasługuje jego działalność edytorska. Był inicjatorem i głównym redaktorem almanachów ostrołęckich poetów i  większości tomików, wydanych nakładem Klubu Literackiego Narew. Był autorem kilkudziesięciu publikacji, szkiców i recenzji, które ukazały się na łamach prasy krajowej i regionalnej. Tematyka tych artykułów dotyczy głównie kultury i spraw społecznych naszego regionu.
Był członkiem Związku Literatów Polskich od lutego 1979 roku.
Zmarł 22 sierpnia 1988 r. w Warszawie. Pochowany na ostrołęckim cmentarzu parafialnym.
W piątą rocznicę śmierci poety Wojewódzka (obecnie Miejska) Biblioteka Publiczna w Ostrołęce ogłosiła Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego pn. “...I chcę tej ziemi być wierny...”. W 1997r. Konkurs został podniesiony do rangi ogólnopolskiej.
Od 2012 r. uroczyste podsumowanie   Konkursu odbywa się podczas imprezy pn. DIONIZJE, dedykowanej pamięci Dionizego Maliszewskiego. W programie Dionizji oprócz podsumowania Konkursu i koncertu muzycznego ważne miejsce zajmują warsztaty literackie, które prowadzą Jurorzy Konkursu. W 2019 roku są to MARCIN ORLIŃSKI (znany poeta, krytyk literacki, juror w konkursach literackich) i  KAROL SAMSEL (poeta, krytyk literacki, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UW, współorganizator Dionizji).