Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

11 czerwca (wtorek), godz. 18.00 Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42

Wieczór autorski WIESŁAWA JANUSZA MIKULSKIEGO i prezentacja Jego książki pt. Granice czasu

granice s


WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI. Urodził się 12 lipca 1959 r. Publicysta, poeta, nauczyciel. Debiutował na łamach „Zielonego Sztandaru” w 1992 roku. Wydał dotychczas 12  tomów poetyckich. Wiele wierszy ukazało się w antologiach  oraz w kilkuset pismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem licznych publikacji prasowych, których tematyka dotyczy głównie spraw religijnych i społeczno-kulturalnych. Jest stałym korespondentem „Głosu Katolickiego”. Członek Związku Literatów Polskich.  
Spotkanie odbywa się z okazji 60. urodzin poety.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki.