Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

14.02 (czwartek), godz. 12.00  MBP ul. Głowackiego 42

Debata literacka nt. WIKTOR GOMULICKI - poeta, prozaik, odkrywca C. Norwida

Udział w debacie wezmą przedstawiciele Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. WIESŁAW RZOŃCA i dr KAROL SAMSEL

Sto lat temu 14 lutego 1919 r. zmarł w Warszawie WIKTOR GOMULICKI,  poeta, prozaik, bibliofil, kolekcjoner, patron MBP, urodzony w Ostrołęce 17.10.1848. Był pierwszym który ogłosił wielkość Norwida. Debacie literackiej towarzyszyć będzie otwarcie wystawy, obrazującej życie i działalność wielkiego ostrołęczanina.  
--------------------------------------------------------------------
Debata otwiera Ostrołęcki Rok Wiktora Gomulickiego, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Kultury Kurpiowskiej  i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.