Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

 

Zapraszamy na Wieczór DionizyjskiMaliszewski m

3 sierpnia 2018 r. (piątek), godz. 18.30, MBP w Ostrołęce ul. Głowackiego 42

W programie:

 • Uroczyste Podsumowanie XXVI Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego
 • Koncert piosenki literackiej -  Piotr Grzyb (muzyka, wokal).

Ponadto w programie Dionizji:

 • 3 sierpnia, godz. 14.00 – 18,00: Warsztaty literackie - prowadzący dr Karol Maliszewski - Klub przy Studziennej/
 • 4 sierpnia (sobota) Warsztaty literackie w Wyszlu, spotkanie z uczestnikami XII Kurpiowskiego Pleneru Malarskiego i ich dziełami
 • 5 sierpnia (niedziela) w godz. 10.00 – 13.00 : warsztaty literackie w plenerze – Forty Józefa Bema / Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką.

Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Maliszewski (krytyk literacki, poeta, prozaik)
Koordynator Dionizji - dr Karol Samsel (poeta, krytyk literacki)

Organizatorzy:

 •   Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
 •   Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce
 •   Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki

Współpraca:

 •  Ostrołęckie Centrum Kultury - Galeria Ostrołęka
 •  Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Przy wsparciu finansowym Samorządów:

 • Województwa Mazowieckiego
 • Miasta Ostrołęki
 • Powiatu Ostrołęckiego

Informacja o Konkursie

Dwudziesta szósta edycja Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego odbywa się w 30. rocznicę śmierci patrona Konkursu.

Dionizy Maliszewski (1931 – 1988) to wybitny  poeta „tej ziemi”; tu się urodził, tu mieszkał, tu pracował,  tu tworzył do końca swych dni. Praca literacka stanowiła bardzo ważny rozdział w jego życiu. Dwa wydarzenia inspirowały Maliszewskiego jako poetę: to okres wojny i okupacji, to Oświęcim, który zabrał ojca oraz kultura ludowa regionu kurpiowskiego. „To są dwie fascynacje, które nadal inspirują moją skromną twórczość poetycką – mawiał poeta. Ta skromna twórczość poetycka to 9 tomików poezji oraz kilkaset  wierszy drukowanych w licznych czasopismach, almanachach i antologiach. Pozostawił w rękopisach wiele wierszy, antologię poezji o Ostrołęce i Narwi, autobiograficzną powieść pt. Przed wyrokiem (zawierającą wspomnienia z lat młodzieńczych). Jako poeta wszedł do historii polskiej literatury współczesnej.   
Był znanym i cenionym działaczem kultury i  propagatorem kultury kurpiowskiej, inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalnych. Pełnił wiele funkcji społecznych w licznych organizacjach. Działał aktywnie m.in. w Mazowieckim Towarzystwie Kultury (członek Sekcji Literackiej), Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki, Towarzystwie Kultury Teatralnej.  
Był inicjatorem ostrołęckiego życia literackiego. W latach sześćdziesiątych założył przy Domu Kultury OZCP Koło Prób Literackich, które stało się zalążkiem Grupy a następnie Klubu Literackiego Narew. Współorganizował spotkania literackie, konkursy recytatorskie dla młodzieży, konkursy poetyckie oraz Kurpiowskie Dni Literatury.  Na uwagę zasługuje jego działalność edytorska. Był inicjatorem i głównym redaktorem almanachów ostrołęckich poetów i  większości tomików, wydanych nakładem Klubu Literackiego Narew. Był autorem kilkudziesięciu publikacji, szkiców i recenzji, które ukazały się na łamach prasy krajowej i regionalnej. Tematyka tych artykułów dotyczy głównie kultury i spraw społecznych naszego regionu.
Był członkiem Związku Literatów Polskich od lutego 1979 roku.
Zmarł 22 sierpnia 1988 r. w Warszawie. Pochowany na ostrołęckim cmentarzu parafialnym.
W piątą rocznicę śmierci poety Wojewódzka (obecnie Miejska) Biblioteka Publiczna w Ostrołęce ogłosiła Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego pn. “...I chcę tej ziemi być wierny...”. W 1997r. Konkurs został podniesiony do rangi ogólnopolskiej.
Od 2012 r. uroczyste podsumowanie   Konkursu odbywa się podczas imprezy pn. DIONIZJE, dedykowanej pamięci Dionizego Maliszewskiego. W programie Dionizje oprócz podsumowania Konkursu i koncertu muzycznego ważne miejsce zajmują warsztaty literackie, które prowadzi przewodniczący Jury Konkursu. W 2017 r. i w roku bieżącym jest to dr Karl Maliszewski – znakomity poeta, krytyk literacki, animator życia literackiego na Dolnym Śląsku, szczególnie w rodzinnej Nowej Rudzie.