Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

20 lutego (wtorek), godz. 18.00  Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13

Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji.

poecis

 

Poeci czasu wojny i okupacji: Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński, Wojciech Mencel, Wacław Bojarski i inni.

Spotkanie prowadzi i komentarz literacki wygłosi dr Karol Samsel.

Spotkanie inauguruje cykl spotkań, na których czytać będziemy raz w miesiącu  najpiękniejsze strofy polskiej literatury – dla uczczenia 100. lecia Polski Niepodległej.