Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki zapraszają w styczniu  2018:

11.01 (czwartek), godz. 18.00 –  WIECZÓR NOWOROCZNY W ARCE: Koncert muzyczny: PIOTR GRZYB, prezentacja medialna wydarzeń 2017 r., herbatka noworoczna  /MBP, ul. Głowackiego 42/.

13.01 (sobota), godz. 10.00 – 13.00 – Warsztaty literackie. Prowadzi dr KAROL SAMSEL /Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13/.

23.01 (wtorek), godz. 18.00 – VI Spotkanie Regionalne: Bitwa pod Kopańskim Mostem 22-23.01.1708. Prelekcję wygłosi mgr Grzegorz Korsak /Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13/.

25.01 (czwartek), godz. 18.00 – Prezentacja książek dra Karola Samsela: Z domami ludzi (poezja) i  Inwalida intencji. Studia o Norwidzie. /MBP, ul. Głowackiego 42/.

26.01 (piątek), godz. 18.30 – XXXV spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI, którego tematem będzie książka pt. Pustelnia parmeńska Stendhala.  /Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13/.

30.01 (wtorek), godz. 18.00 – ULICAMI WSPOMNIEŃ: Wirtualna podróż ostrołęcką ciuchcią na trasie Ostrołęka Grabowo – Kadzidło –Myszyniec. /Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13/.

MBP.DOA.2305.W.C.2.2017                                                                                                                                                                              Ostrołęka, 2017-12-07

ZAPROSZENIE   
DO  ZŁOŻENIA     OFERTY  CENOWEJ

w trybie   zapytania  ofertowego  NA  DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH

i  MATERIAŁÓW ARCHIWIZACJNYCH dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej

w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42 w roku 2018 o wartości poniżej 30 000 euro.

    Zapytanie  ofertowe  Nr 5/2017  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy

Zaproszenie
do składania  oferty cenowej


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400 Ostrołęka, tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl, NIP 758-10-27-262

2.  Opis przedmiotu  zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia  jest – „ ZAOPATRYWANIE  W  ARTYKUŁY  BIUROWE  i   MATERIAŁY  ARCHIWIZACYJNE (UWAGA! wg nowego załącznika)  I DOSTARCZANIE   ICH   DO    MBP”

3. Termin  wykonywania  zamówienia:
    Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2018 r.
Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

4. Kryteria  oceny  ofert:
Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

5. Opis  warunków  udziału  w postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.    Posiadają  uprawnienia do wykonywania  działalności.
2.    Posiadają  szeroki asortyment towarów.
3.    Przestrzegają terminów i  mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
4.    Zamówienia  dostarczają  własnym transportem (miejsce docelowe pokój nr 12 II p. budynek przy ul. Głowackiego 42).

6.  Oferta  winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.    Aktualny odpis z właściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
2.    Oświadczenie, że wykonawca  nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych
kserokopii.
    Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ARTYKUŁY  BIUROWE I MATERIAŁY ARCHIWIZACYJNE  I DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 19 grudnia 2017 r. do godz. 10.00  w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19 grudnia 2017 r.  o godz. 12.00.

    Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w.35.

28 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 18.00, MBP w Ostrołęce,  ul. Głowackiego 42, Czytelnia im. I. Majewskiej-Chałatprzydm

Prezentacja numeru czwartego Przydroży. Ostrołęckiego Rocznika Literackiego z udziałem autorów

Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać warsztaty literackie zaplanowane na sobotę 2 grudnia br.  Bardzo ważne sprawy zawodowe

Laureaci XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

I nagroda:      Karol Graczyk z Torunia woj. kujawsko-pomorskie /godło: Czeski kadr/

II nagroda:     Klaudia Chudowolska z Warszawy woj. mazowieckie /godło: Edward Ludian/

III nagroda:     Weronika Wykrota z Wrocławia woj. dolnośląskie /godło: Grafieniki

IV nagroda:    Paulina Pidzik z Krakowa woj. małopolskie /godło: Żywica/

V nagroda:     Marcin Jurzysta z Torunia woj. kujawsko-pomorskie /godło: Dale Cooper/.

 

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia w formie publikacji otrzymują:

1.    Monika Dębowska z Ostrołęki woj. mazowieckie /godło: Czekiki/
2.    Ewa Frączek z Warszawy woj. mazowieckie /godło: Pianka z owocowego piwa/
3.    Marcelina Kozłowska z Sanoka woj. podkarpackie /godło: Kilimanjaro/
4.    Mariusz S. Kusion z Bielska-Białej woj. śląskie /godło: Dysfunkcja/
5.    Natalia Madrak z Obierwi woj. mazowieckie /godło: Carrick/
6.    Natalia Modzelewska z Ostrołęki woj. mazowieckie /godło: Bloodredrose/
7.    Dominik Sobol z Warszawy woj. mazowieckie.

Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w tomiku wydanym przez MBP w Ostrołęce oraz w numerze 4 „Przydroży”.

O Złotowłosej i trzech misiach (16.11.2017)

O Apolejce i jej osiołku (14.11.2017)

Legendy polskie - „O warszawskim bazyliszku” (9.11.2017)

Dzień kundelka w Filii Nr 2 (16.10.2017)

Lekcje biblioteczne z przedszkolakami z PM nr 15 i PM nr 17   (23.10.2017)

Wieczór w Arce: Cyprian Norwid w XXI w. (2.03.2017)

Jesienne lekcje biblioteczne  (09.10.2016)

Mój przyjaciel Kemushi  (15.09.2016)

 Gry i zabawy w bibliotece  (13.06.2016)

Wizyta "Biedronek" z Przedszkola nr 10  (13.06.2016)

Wizyta grupy "W Krainie Misia Yogi"  (24.05.2016)

Bajkowy turniej  (19.05.2016

Joanna Brodowska w Filii Nr 6  (13.05.2016)

Spotkanie z Joanną Brodowską  (9.05.2016)

Pierwsza wizyta w bibliotece (6.05.2016)

Teatrzyk Kamishibai w Filii Nr 2  (4-5.05.2016)

Pasowanie na czytelnika  (2.05.2016)


 

Wizyta dzieci ze świetlicy SP Nr 6  (29.04.2016)

Papier czerpany (31.03.2016)

Wielkanoc w Arce (17.03.2016)

 Dzień Kobiet z pierwszakami (8.03.2016)

 Średniowieczne manuskrypty (25.02;3.03.2016)


 

  (3.02.2016)

(23.02.2016)

Wieczór w Arce z Martyną Walecką   (25.02.2016)

Wieczór w Arce z Karolem Samselem   (18.02.2016)


 

Zimowa kraina w Filii Nr 2

  (28.01.2016)

  (26.01.2016)

 (19.01.2016)

 (14.01.2016)

(7.01.2016)

 


 

 Pani Śnieżyca    (11.12.2015)

Wesołe Nutki w Filii Nr 2    (10.12.2015)

Spotkanie z przedszkolakami z grupy "Żółtej"    (9.12.2015)

Mikołaj w bibliotece   (8.12.2015)

Ulicami wspomnień: 11 Listopada (8.12.2015)

Wizyta "Żabek" z Przedszkola nr 8   (4.12.2015)

Mikołajkowe spotkania (3.12.2015)

 


 

 Wieczór w Arce z Arkadiuszem Kruczykiem (26.11.2015)

Przygoda z legendą  (26.11.2015)

Koncert Zupy Grzybowej (19.11.2015)

Przygody Koziołka Matołka  (19.11.2015)

Ulicami wspomnień (17.11.2015)

 (12.11.2015)

Wieczór w Arce: Zaduszki poetyckie (5.11.2015)

 (3.11.2015)

 


 Wieczór w Arce z Karolem Samselem (29.10.2015)

Dwa kroki stąd biblioteka czeka (29.10.2015)

 

Wieczór w Arce z Jackiem Getnerem (22.10.2015)

Wieczór w Arce z Afredem Sierzputowskim (15.10.2015)

„Tygryski” w Filii Nr 2 (15.10.2015)


 

 (16.09.2015)

Poszarpane nasze losy (29.09.2015)


 

XXVIII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski "Pierwszy krok w poezję" (21.05.2015)

WIECZÓR W ARCE: św. Jan Paweł II jako artysta (19.05.2015)

Spotkanie z panem Karolem Samselem (18.05.2015)

Dzień Polskiej Niezapominajki (15.05.2015)

Bajkowy turniej w Filii Nr 2 (14.05.2015)

Atak dzieci na Bibliotekęi (13.05.2015)

Ulicami wspomnień(12.05.2015)

Atak dzieci na Bibliotekęi (12.05.2015)


 Spotkanie z pasją w Filii Nr 6 (11.05.2015)

Spotkanie z pasją w Filii Nr 3 (11.05.2015)

Dzień Szarlotki (9.05.2015)

Dzień Bibliotekarza z przedszkolakami w Filii Nr 3 (8.05.2015)

Dzień Bibliotekarza z pierwszakami w Filii Nr 2 (8.05.2015)

Spotkanie z Teresą Piórkowską-Ciepierską (8.05.2015)

Wieczór z Karolem Samselem (7.05.2015)

Wielkie majowe czytanie (7.05.2015)


 Eliminacje biblioteczne XXVIII OKR „Pierwszy krok w poezję”

                                                                          

Dzieci ze SP Nr 2 z wizytą w Bibliotece

                                                                           

 Teatrzyk z Troszyna (23.04.2015)

Wieczór w Arce z Jarosławem Jabrzemskim

Wieczór w Arce: Aleksander Nawrocki

Wieczór Wielkanocny w Arce

Wieczór w Arce: Katarzyna Enerlich i Jej mazurski świat

Wieczór w Arce z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk

Wieczór w Arce z Arkadiuszem Kwaczkiem

Wieczór w Arce z Kazimierzem Brakonieckim

 Wieczór w Arce: otwarcie wystawy Z. i A. Zajewskich

Wieczór w Arce z R. Sobotką

                                                                  Wieczór z Elżbietą Wardęszkiewicz

                                       

                                       Ulicami Wspomnień - ul. Jana Kilińskiego        

                                       

                                          Wieczór Noworoczny (8.01.2015 r.)

 


                                          Piknik w parku  (6.09.2014 r.)

                                            Dionizje w Arce (18.07.2014)                                        

                 

Ku wolności (25.06.2014)