Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

28 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 18.00, MBP w Ostrołęce,  ul. Głowackiego 42, Czytelnia im. I. Majewskiej-Chałatprzydm

Prezentacja numeru czwartego Przydroży. Ostrołęckiego Rocznika Literackiego z udziałem autorów

Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać warsztaty literackie zaplanowane na sobotę 2 grudnia br.  Bardzo ważne sprawy zawodowe

Laureaci XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

I nagroda:      Karol Graczyk z Torunia woj. kujawsko-pomorskie /godło: Czeski kadr/

II nagroda:     Klaudia Chudowolska z Warszawy woj. mazowieckie /godło: Edward Ludian/

III nagroda:     Weronika Wykrota z Wrocławia woj. dolnośląskie /godło: Grafieniki

IV nagroda:    Paulina Pidzik z Krakowa woj. małopolskie /godło: Żywica/

V nagroda:     Marcin Jurzysta z Torunia woj. kujawsko-pomorskie /godło: Dale Cooper/.

 

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia w formie publikacji otrzymują:

1.    Monika Dębowska z Ostrołęki woj. mazowieckie /godło: Czekiki/
2.    Ewa Frączek z Warszawy woj. mazowieckie /godło: Pianka z owocowego piwa/
3.    Marcelina Kozłowska z Sanoka woj. podkarpackie /godło: Kilimanjaro/
4.    Mariusz S. Kusion z Bielska-Białej woj. śląskie /godło: Dysfunkcja/
5.    Natalia Madrak z Obierwi woj. mazowieckie /godło: Carrick/
6.    Natalia Modzelewska z Ostrołęki woj. mazowieckie /godło: Bloodredrose/
7.    Dominik Sobol z Warszawy woj. mazowieckie.

Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w tomiku wydanym przez MBP w Ostrołęce oraz w numerze 4 „Przydroży”.

O Złotowłosej i trzech misiach (16.11.2017)

O Apolejce i jej osiołku (14.11.2017)

Legendy polskie - „O warszawskim bazyliszku” (9.11.2017)

Dzień kundelka w Filii Nr 2 (16.10.2017)

Lekcje biblioteczne z przedszkolakami z PM nr 15 i PM nr 17   (23.10.2017)

Wieczór w Arce: Cyprian Norwid w XXI w. (2.03.2017)

Jesienne lekcje biblioteczne  (09.10.2016)

Mój przyjaciel Kemushi  (15.09.2016)

 Gry i zabawy w bibliotece  (13.06.2016)

Wizyta "Biedronek" z Przedszkola nr 10  (13.06.2016)

Wizyta grupy "W Krainie Misia Yogi"  (24.05.2016)

Bajkowy turniej  (19.05.2016

Joanna Brodowska w Filii Nr 6  (13.05.2016)

Spotkanie z Joanną Brodowską  (9.05.2016)

Pierwsza wizyta w bibliotece (6.05.2016)

Teatrzyk Kamishibai w Filii Nr 2  (4-5.05.2016)

Pasowanie na czytelnika  (2.05.2016)


 

Wizyta dzieci ze świetlicy SP Nr 6  (29.04.2016)

Papier czerpany (31.03.2016)

Wielkanoc w Arce (17.03.2016)

 Dzień Kobiet z pierwszakami (8.03.2016)

 Średniowieczne manuskrypty (25.02;3.03.2016)


 

  (3.02.2016)

(23.02.2016)

Wieczór w Arce z Martyną Walecką   (25.02.2016)

Wieczór w Arce z Karolem Samselem   (18.02.2016)


 

Zimowa kraina w Filii Nr 2

  (28.01.2016)

  (26.01.2016)

 (19.01.2016)

 (14.01.2016)

(7.01.2016)

 


 

 Pani Śnieżyca    (11.12.2015)

Wesołe Nutki w Filii Nr 2    (10.12.2015)

Spotkanie z przedszkolakami z grupy "Żółtej"    (9.12.2015)

Mikołaj w bibliotece   (8.12.2015)

Ulicami wspomnień: 11 Listopada (8.12.2015)

Wizyta "Żabek" z Przedszkola nr 8   (4.12.2015)

Mikołajkowe spotkania (3.12.2015)

 


 

 Wieczór w Arce z Arkadiuszem Kruczykiem (26.11.2015)

Przygoda z legendą  (26.11.2015)

Koncert Zupy Grzybowej (19.11.2015)

Przygody Koziołka Matołka  (19.11.2015)

Ulicami wspomnień (17.11.2015)

 (12.11.2015)

Wieczór w Arce: Zaduszki poetyckie (5.11.2015)

 (3.11.2015)

 


 Wieczór w Arce z Karolem Samselem (29.10.2015)

Dwa kroki stąd biblioteka czeka (29.10.2015)

 

Wieczór w Arce z Jackiem Getnerem (22.10.2015)

Wieczór w Arce z Afredem Sierzputowskim (15.10.2015)

„Tygryski” w Filii Nr 2 (15.10.2015)


 

 (16.09.2015)

Poszarpane nasze losy (29.09.2015)


 

XXVIII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski "Pierwszy krok w poezję" (21.05.2015)

WIECZÓR W ARCE: św. Jan Paweł II jako artysta (19.05.2015)

Spotkanie z panem Karolem Samselem (18.05.2015)

Dzień Polskiej Niezapominajki (15.05.2015)

Bajkowy turniej w Filii Nr 2 (14.05.2015)

Atak dzieci na Bibliotekęi (13.05.2015)

Ulicami wspomnień(12.05.2015)

Atak dzieci na Bibliotekęi (12.05.2015)


 Spotkanie z pasją w Filii Nr 6 (11.05.2015)

Spotkanie z pasją w Filii Nr 3 (11.05.2015)

Dzień Szarlotki (9.05.2015)

Dzień Bibliotekarza z przedszkolakami w Filii Nr 3 (8.05.2015)

Dzień Bibliotekarza z pierwszakami w Filii Nr 2 (8.05.2015)

Spotkanie z Teresą Piórkowską-Ciepierską (8.05.2015)

Wieczór z Karolem Samselem (7.05.2015)

Wielkie majowe czytanie (7.05.2015)


 Eliminacje biblioteczne XXVIII OKR „Pierwszy krok w poezję”

                                                                          

Dzieci ze SP Nr 2 z wizytą w Bibliotece

                                                                           

 Teatrzyk z Troszyna (23.04.2015)

Wieczór w Arce z Jarosławem Jabrzemskim

Wieczór w Arce: Aleksander Nawrocki

Wieczór Wielkanocny w Arce

Wieczór w Arce: Katarzyna Enerlich i Jej mazurski świat

Wieczór w Arce z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk

Wieczór w Arce z Arkadiuszem Kwaczkiem

Wieczór w Arce z Kazimierzem Brakonieckim

 Wieczór w Arce: otwarcie wystawy Z. i A. Zajewskich

Wieczór w Arce z R. Sobotką

                                                                  Wieczór z Elżbietą Wardęszkiewicz

                                       

                                       Ulicami Wspomnień - ul. Jana Kilińskiego        

                                       

                                          Wieczór Noworoczny (8.01.2015 r.)

 


                                          Piknik w parku  (6.09.2014 r.)

                                            Dionizje w Arce (18.07.2014)                                        

                 

Ku wolności (25.06.2014)

MBP.DOA.222.WC.7.2017                                                                                                                               Ostrołęka, 2017-11-13

ZAPROSZENIE 

 DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ 

w  trybie  zapytania  ofertowego  na dostawę  środków czystości  dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka,  ul. Głowackiego  42  w roku 2018  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe Nr 3/2017  na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów  niniejszej ustawy

Zaproszenie

do składania  oferty  cenowej

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,

Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl.,

NIP 758 – 10-27-262

2. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia  jest – „ZAOPATRYWANIE  W  ŚRODKI CZYSTOŚCI (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE   ICH   DO    MBP”

3. Termin wykonywania zamówienia:

            Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2018 r.

Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

4. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

5. Opis warunków udziału  w  postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności.
  2. Posiadają szeroki asortyment towarów.
  3. Przestrzegają terminów i mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
  4. Zamówienie dostarczą  własnym transportem (miejsce docelowe magazyn środków czystości zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 42).

6. Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
  2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.

            Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ŚRODKI CZYSTOŚCI  I  DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 4 grudnia 2017 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4  grudnia 2017 r.  o godz. 12.00.

            Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w. 35.

 

PROTOKÓŁ
Komisji oceniającej wiersze nadesłane
na XXXIV Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w literaturze”
Ostrołęka, 18 października 2017 r.

Komisja w składzie:
          1.    dr Karol Samsel
          2.    mgr Sabina Malinowska
          3.    mgr Anna Nadwodna
stwierdza, że w tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział 121 uczniów (w tym ze szkół podstawowych 103 uczniów oraz 18 uczniów gimnazjów), reprezentujących 18 szkół z 5 gmin i Ostrołęki:

Gmina Baranowo    
    Publiczne Gimnazjum w Baranowie                  1 uczestnik
Gmina Czarnia
    Szkoła Podstawowa w Czarni                          7 uczestników
    SP – Oddziały Gimnazjalne w Czarni               6 uczestników
Gmina Kadzidło
    ZPO – Szkoła Podstawowa w Dylewie              7 uczestników
    ZPO – Szkoła Podstawowa w Kadzidle           37 uczestników
    ZS – Publiczne Gimnazjum w Wachu               2 uczestników
Gmina Myszyniec
    PSP – Szkoła Podstawowa w Zalesiu               2 uczestników
    PSP – Szkoła Podstawowa w Krysiakach         1 uczestnik
    PSP – Szkoła Podstawowa w Myszyńcu           2 uczestników
    PSP – Szkoła Podstawowa w Olszynach          2 uczestników
    PSP – Szkoła Podstawowa w Wykrocie            7 uczestników
    PSP – Publiczne Gimnazjum w Myszyńcu        1 uczestnik
    PSP – Oddziały Gimnazjalne Wolkowe             1 uczestnik
Gmina Rozogi
    ZSP – Szkoła Podstawowa w Dąbrowach           1 uczestnik
    Szkoła Podstawowa w Klonie                            7 uczestników
    Szkoła Podstawowa w Rozogach                     30 uczestników
    Gimnazjum w Rozogach                                   6 uczestników
Ostrołęka            
    Gimnazjum Nr 4                                               1 uczestnik

Komisja przyznała ogółem 17 nagród w dwóch kategoriach wiekowych; szkoły podstawowe i gimnazja:
         

SZKOŁY PODSTAWOWE:

I   nagroda:    Martyna Brzostek  „Nieuchronne” „Twój szczyt”
(Szkoła Podstawowa w Rozogach, kl. VII, opiekun: Agata Sochalska)

I   nagroda:     Mateusz Wielk „Okno”
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach, kl. VI; opiekun: Monika Trojanowska-Drózd)

II  nagroda:     Aleksandra Orzoł „Kurpiowski Skansen”
(Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, kl. Vc; opiekun: nie podano)

II  nagroda:     Liliana Cekała (***Kurpianka ja jestem)
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie, kl. V; opiekun: Małgorzata Parzych)

III nagroda:    Anastazja Popielarczyk (***zachodzi słońce…)
(Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, kl. VI; opiekun: Urszula Nalewajk)

Wyróżnienia:
1) Aleksandra Biedka „Kurpiowskie Bandysie”
(Szkoła Podstawowa w Czarni, kl. VII; opiekun: Jadwiga Garlińska)

2) Amelia Bogdańska „Babcia i ja”
(Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, kl. VIa; opiekun: Urszula Nalewajk)

3) Piotr Ceberek „Kościół w Myszyńcu”
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu, kl. VIIA; opiekun: Grażyna Tabaka)

4) Olga Szymczyk (***życie jest ironiczne)
(Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie, kl. VI; opiekun: Agnieszka Traczewska)

5) Paulina Żyra „Pieśń o Czarni”
(Szkoła Podstawowa w Czarni, kl. IV; opiekun Lucyna Deptuła)


GIMNAZJA:

I   nagroda:         Dżesika Szymczyk  (*** i wracając tam)(***kiedyś myślała…)
                           (Gimnazjum Nr 4 w Ostrołęce, kl. III B, opiekun: Beata Narożna)


II   nagroda:        Karolina Białczak „W mojej myśli”
                           (Szkoła Podstawowa w Baranowie, kl. II; opiekun: Joanna Domurad)

II   nagroda:       Sandra Mierzejewska (***Stoję na ziemi gołymi stopami)
                           (Gimnazjum w Rozogach, kl. IIIA; opiekun: Eliza Herasimiuk)

III   nagroda:      Bartosz Rosiński „Tutaj pozostanę”
                          (Szkoła Podstawowa w Czarni, kl. III; opiekun: Lucyna Deptuła)

III   nagroda:      Magdalena Skorupska „Tęsknota za Kurpiami”
                          (Szkoła Podstawowa w Czarni, kl. II; opiekun: Wiesława Wieczorek)


Wyróżnienia:      1) Hubert Sochalski „Kurpiowska Kapliczka”
                           (Gimnazjum w Rozogach, kl. III; opiekun: Eliza Herasimiuk)

                           2) Karolina Zapadka „Kurpiowska Kapliczka”
                           (Szkoła Podstawowa w Czarni, kl. III; opiekun: Lucyna Deptuła)

Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku, który otrzymają wszyscy laureaci. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Woźniaka w Kadzidle.


Podpisy Komisji:

  1.   ..................................................
  2.   ..…….........................................
  3.   ..…….........................................