Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki zapraszają w listopadzie  2019 r.

  • 4.11 (poniedziałek), godz. 12.00 – Debata nt. Wokół Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Prowadzący debatę prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i dr hab. Karol SAMSEL (Uniwersytet Warszawski) /MBP ul. Głowackiego 42/ - współpraca z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Gustaw Herling-Grudziński (1919 - 2000) – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień obozów koncentracyjnych Gułagu. Aresztowany przez NKWD po agresji ZSRR na Polskę, podczas próby przejścia niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej. Żołnierz w Armii gen. Andersa. Po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przez cały okres PRL  pozostał na wygnaniu jako polski emigrant polityczny. Kawaler Orderu Orła Białego. Rok 2019 jest Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

  • 12.11 (wtorek), godz. 18.00 Ostrołęka w latach wojny i okupacji 1939-1945. Prelekcja: dr Jerzy Kijowski, Klub przy Studziennej – Biblioteka ul. Gomulickiego 13

 

  • 18.11 (poniedziałek), godz. 18.00GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI a SZTUKA. Prelekcja wzbogacona pokazem multimedialnym. Prowadzący: mgr Roksana GAWROŃSKA  i dr hab.  Karol SAMSEL, Klub przy Studziennej – Biblioteka ul. Gomulickiego 13 – współpraca: Oddział Ostrołęcki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Prelekcja ma na celu przedstawienie kilku myśli historyka sztuki na temat twórczości literackiej odnoszącej się do sztuki, autorstwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Będzie miała charakter popularnonaukowy. Poruszony zostanie wątek ekfrazy, ikonologii oraz biografizmu jako różnych przejawów w herlingowym pisaniu o sztuce. Podczas prezentacji zostaną ukazane dzieła sztuki opisywane lub wzmiankowane w utworach Herlinga-Grudzińskiego. Zostanie podjęta próba zestawienia sposobu pisania o sztuce jaki uprawiają historycy sztuki z tekstami, które pozostawił po sobie Grudziński. Słuchacze dowiedzą się o osobistych preferencjach i antypatiach Grudzińskiego w dziedzinie sztuk plastycznych. Poznają jego ulubione gatunki malarstwa i najbardziej podziwianych przez niego artystów.

Przykładowe utwory: Most, Sześć medalionów i srebrna szkatułka, Portret wenecki, Dziennik pisany nocą i inne

Roksana GAWROŃSKA -  mgr historii sztuki,  pracownik Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Uczestniczka grantu badawczego pt. HINC ITUR AD ASTRA. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939. Monografia zespołowa – opracowanie publikacji  (rozdział poświęcony Wydziałowi Architektury USB w Wilnie, w druku). oraz zespołu opracowującego digitalizację Kartoteki Osobowej Emigracji Polskiej w ramach grantu NDAP.    Współpracowała przy organizacji wystaw w Polsce i za granicą. Autorka artykułów w czasopismach recenzowanych i publikacjach pokonferencyjnych. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą zapomnianym rzeźbiarkom polskim – uczennicom Emile’a Antoine’a Bourdelle’a w Paryżu.

Dr hab. Karol SAMSEL- literaturoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Polonistyki, Zakład Literatury Romantyzmu), poeta, krytyk literacki. Zainteresowania naukowe: twórczość J. Conrada i C. Norwida, literatura epoki romantyzmu oraz literatura czasów wojny i okupacji.

Projekt: Ostrołęka czyta Herlinga-Grudzińskiego

  • 19.11 (wtorek), godz. 18.00 – Ostrołęcki Album Pamięci: ZYGMUNT DOBROWOLSKI. Klub przy Studziennej – Biblioteka ul. Gomulickiego 13

Zygmunt DOBROWOLSKI (1913-1990)  herbu Doliwa – mgr filologii klasycznej, długoletni zasłużony nauczyciel języka łacińskiego w I LO w Ostrołęce w l. 1949-1986. Więzień hitlerowskich obozów w Oświęcimiu i   Mathausen-Ebensee. Profesora łaciny wspomina córka Krystyna Psarska - Majkowska

 

  • 20.11. (środa), godz. 10.30 – Eliminacje finałowe XXXVI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”. GOKBiS w Lelisie

 

  • 21.11 (czwartek), godz. 18.00 – Ostrołęcki Album Pamięci: JAN MIECZYSŁAW GÓRZYŃSKI. MBP ul. Głowackiego 42

Jan M. Górzyński (1909-1982), zasłużony nauczyciel muzyki, w latach 1959-1971 uczył w Liceum Pedagogicznym w Ostrołęce. W latach wojny prowadził tajne nauczanie, uczestnik Ruchu Oporu w szeregach Armii Krajowej. Założyciel Zespołu Pieśni i Tańca w LP. Opracował na chór i orkiestrę wiele pieśni patriotycznych i ludowych. Współorganizator corocznych Dni Folkloru Kurpiowskiego. Profesora Górzyńskiego wspominają uczniowie LP.

  • 29.11 (piątek), godz. 11.00Uroczyste Spotkanie Laureatów Konkursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze”. Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle

 

  • 29.11 (piątek), godz. 18.00 Karol Samsel i Jego Goście: MŁODA OSTROŁĘKA LITERACKA i prezentacja książki pt. Otwieranie głosu. Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42

W niniejszym tomie „otwierają” swój głos kolejno – Emilia Brulińska, Monika Dębowska, Julia Lenkiewicz, Katarzyna Łada, Natalia Madrak, Natalia Modzelewska, Karolina Pianka, Dżesika Weronika Szymczyk, Szymon Białobrzewski, Sebastian Suchecki, a także Wiktoria Kot. To nie tylko dziesięć kunsztownie wydzielonych obszarów indywidualnej, młodzieńczej jeszcze ekspresji. To zazwyczaj zbiór cennych wyznań: własnej zasady poetyckiej, reguły literackiej, swojego twórczego credo. (dr hab. Karol Samsel – z Przedmowy do książki).

  • 29.11 (piątek), godz. 18.1558 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Temat: Powieść „Nieznana terrorystka” – Flanagan Richard. Klub przy Studziennej – Biblioteka ul. Gomulickiego 13

 

  • 30.11 (sobota), godz. 10.00 – 13.00  Warsztaty literackie. Prowadzi dr hab. Karol Samsel. Klub przy Studziennej – Biblioteka ul. Gomulickiego 13

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki zapraszają w październiku  2019 r.

5 października (sobota), od godz. 16.15 – V OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK ph. Znajdźmy wspólny język.  (MBP, ul. Głowackiego 42) - oddzielny program.

8 października (wtorek), godz. 18.00 -  Zgromadzenia zakonne w Ostrołęce w okresie wojny i okupacji (1939-1944). Prelekcja: dr hab. Jan Mironczuk (Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

JAN MIRONCZUK - historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, zajmuje się mniejszościami religijnymi. Jest nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, a także wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie i wykładowcą oraz członkiem Rady Naukowej Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.

10 października, godz. 12.00 – 16.00  I OSTROŁĘCKIE TARGI KSIĄŻKI REGIONALNEJ (MBP, ul. Głowackiego 42, I piętro).

Do udziału w Targach zapraszamy wydawców z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zaproszeni zostaną również wybrani wydawcy z sąsiednich powiatów. Targi mają na celu prezentację wydawnictw regionalnych (książek, czasopism, ebooków, płyt i innych), które ukazały się w ostatnich latach, a ich tematyka dotyczy naszej małej ojczyzny. Mają one również umożliwić zakup regionaliów przez biblioteki publiczne, szkolne i inne, a także przez osoby prywatne.

15 października (wtorek), godz. 18.00 – Ostrołęcki Album Pamięci: BERNARD KIELAK (Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

BERNARD KIELAK - etnograf, badacz Kurpiowszczyzny, animator życia kulturalnego, działacz i przewodnik turystyczny PTTK, działacz OTN, dyrektor Muzeum Okręgowego w Ostrołęce (1975-1982, 1990-1998).  

17 października (czwartek), godz. 18.00 – KLUB PODRÓŻNIKA: AUSTRALIA – opowieść multimedialna z podróży po kraju kangurów i misia koali: Hanna Gawrońska (Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42).

18 października  (piątek), godz. 18.15  - 57 spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI.   (Klub przy Studziennej Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

22 października (wtorek), godz. 10.00 – Debata: WIKTOR GOMULICKI jako INTELIGENT W ZWIERCIADLE SWOJEJ EPOKI. Prowadzący debatę dr Damian MAKUCH i dr hab.  Karol SAMSEL – pracownicy naukowi Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42).

Projekt: Z Ostrołęki wyszedł w świat / współpraca Muzeum Kultury Kurpiowskiej

25 października (piątek), godz. 18.00 – KAROL SAMSEL i jego gość: PIOTR KĘPIŃSKI i prezentacja książki pt. Po Rzymie. Szkice włoskie (Klub przy Studziennej, Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

PIOTR KĘPIŃSKI - polski poeta, krytyk literacki, eseista. Studiował filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Publikował m. in. w  Rzeczpospolitej, Życiu, Tygodniku Powszechnym oraz w Twórczośći. Juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej- Angelus (2007-2016) a od 2017 r. w jury Wrocławskiej Nagrody Silesius. Mieszka obecnie w Rzymie. Współpracuje z Nową Europą Wschodnią. Opublikował osiem tomów poetyckich i kilka książek krytyczno-literackich.  W roku 2015 ukazała się jego książka, napisana wspólnie ze znanym litewskim pisarzem  Herkusem Kunciusem Rozmowa Litwina z Polakiem.  Najnowsza książka to zbiór esejów pt. Po Rzymie. Szkice włoskie (2019,  Forma).

"Włochy w książce Piotra Kępińskiego są żywe i autentyczne. I niemiłosiernie ambiwalentne. Przyciągające i odpychające zarazem. Pachnące i śmierdzące. Rozwrzeszczane i milczące w skupieniu. Chaotyczne i precyzyjne. Pełne przemocy i nadzwyczaj delikatne. Wzniosłe i niskie. Wielkie i małe". Tomasz Stawiszyński. "Świetna książka – od dawna żaden tom eseistycznych tekstów nie sprawił mi tak wiele przyjemności i satysfakcji w trakcie lektury." Leszek Bugajski.  Możliwość zakupu książki z autografem autora. 

Projekt: Przystanek Literacki Ostrołęka

26 października  (sobota), godz. 10.00 – 13.00 - Warsztaty literackie prowadzi dr hab. KAROL SAMSEL (Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

29 października (wtorek), godz. 18.00 – BOŻENNA PARZUCHOWSKA  (Klub przy Studziennej Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

BOŻENNA BEATA PARZUCHOWSKA - poetka, prozaik, eseista, satyryk, scenarzystka, reżyser teatralny, animatorka kultury, inicjatorka i koordynatorka Mazowieckich Konkursów Literackich, autorka wydawnictw indywidualnych oraz redaktorka licznych wydawnictw zbiorowych, Laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych nagród literackich i prestiżowych wyróżnień, założycielka i przewodnicząca Koła Miłośników Sztuki TARAS i Teatru Trzech Pokoleń. Członek Oddziału Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich i Zawiązku Literatów na Mazowszu oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

 

Zapraszamy do zwiedzania wystaw:

OSTROŁĘKA- WRZESIEŃ 1939; NIGDY WIĘCEJ.  Wystawa fotografii, obrazujących Ostrołękę i okolice jesienią 1939 r. (Budynek MBP ul. Głowackiego 42 - hol parter)

WIKTOR GOMULICKI.  Z OSTROŁĘKI WYSZEDŁ W ŚWIAT. (Budynek MBP ul. Głowackiego 42 - hol I piętro).

 

 

3 października  (czwartek), godz. 10-15 Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42LOGO M

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu w Warszawie i Oddział w Ostrołęce oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zapraszają na warsztaty szkoleniowe pt. "Aplikacje mobilne i webowe w pracy bibliotekarza", 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki zapraszają we wrześniu 2019 r.

3 września (wtorek), godz. 18.00 V PUŁK UŁANÓW ZASŁAWSKICH W WOJNIE OBRONNEJ 1939 r., a także o wojennych i powojennych losach ostrołęckich ułanów. Prelekcja JERZEGO DZIEWIRSKIEGO.  Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

4 września (środa), godz. 18.00 - Spotkanie z cyklu: dr Karol SAMSEL i Jego Gość: KAZIMIERZ BRAKONIECKI oraz prezentacja książki pt. Twarze świata.  Projekt: Przystanek literacki Ostrołęka. Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

KAZIMIERZ BRAKONIECKI - poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej, autor antologii literackich, animator kultury, kurator wystaw plastycznych. Mieszka w Olsztynie. Jako poeta debiutował w prasie literackiej w 1975. Jest autorem ponad trzydziestu książek poetyckich oraz eseistyczno-autobiograficznych, w tym wielu nagrodzonych. Jego utwory tłumaczono na wiele języków, głównie na niemiecki, francuski i litewski. Twórczość Brakonieckiego obecna jest w licznych antologiach polskiej poezji współczesnej w kraju i za granicą. Współzałożyciel i współtwórca olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”  oraz Fundacji „Borussia”. Współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”. Najnowszą książkę Twarze świata wydało Wydawnictwo Forma w Szczecinie.

7 września (sobota), godz. 12.00 – 16.00 - VIII CZYTANIE NARODOWE – Piknik Czytelniczy na Fortach Bema. W roku 2019 czytamy polskie nowele.  Pomnik Mauzoleum, ul. Warszawska /współpraca z Muzeum Kultury Kurpiowskiej .

10 września (wtorek), godz. 18.00 – Prezentacja książki ZBIGNIEWA ZYŚKA pt. CHŁOPIEC.  Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

Zbigniew Zyśk – ostrołęczanin, menadżer, romantyk, animator kultury, pasjonat, znawca win, poezji i mikroekonomii.  
Powieść Chłopiec (premiera 2019) to mroczny thriller o złych wyborach w złym świecie. Główny bohater  Mateusz rzuca się w wir nocnego życia w wielkim mieście. W przeciwieństwie do ojca, gliniarza, rujnuje swoje życie osobiste i zawodowe. Przy życiu utrzymuje go głód doznań, prymitywnych i hedonistycznych, oraz pewien dług… Powieść powstała na podstawie scenariusza filmowego, napisanego przez autora na konkurs "Script pro 2013 - Wajda School" pt. "Tracąc swoją religię".

12 września (czwartek), godz. 18.00 - Prezydenci - naukowcy II Rzeczypospolitej, czyli rzecz o GABRIELU  NARUTOWICZU I IGNACYM MOŚCICKIM. Prelekcja DARIUSZA MARKA SRZEDNICKIEGO. Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42.

13 września (piątek), godz. 16.00 – 19.00 - Warsztaty literackie prowadzi dr hab. KAROL SAMSEL. Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

17 września (wtorek), godz. 18.00POD OKUPACJĄ SOWIECKĄ (1939-1941) – o życiu w podostrołęckich gminach wcielonych do ZSRR w październiku 1939 r.  Prelekcja JERZEGO DZIEWIRSKIEGO.  Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

24 września (wtorek), godz. 18.00OSTROŁĘKA CZYTA GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO. Zbiór opowiadań pt. Gorący oddech pustyni – z komentarzem filologicznym dr. hab. Karola Samsela. Klub przy Studziennej Biblioteka, ul. Gomulickiego 13. Współpraca z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Gustaw Herling-Grudziński (1919 - 2000) – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień obozów koncentracyjnych Gułagu. Aresztowany przez NKWD po agresji ZSRR na Polskę, podczas próby przejścia niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej. Żołnierz w Armii gen. Andersa. Po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przez cały okres PRL  pozostał na wygnaniu jako polski emigrant polityczny. Kawaler Orderu Orła Białego. Rok 2019 jest Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. Zarząd Oddziału SBP zaprasza we wrześniu, październiku i listopadzie na spotkania promujące twórczość wielkiego pisarza i działacza.(Projekt z dofinansowaniem Samorządu Miasta Ostrołęki).

26 września (czwartek), godz. 17.30JACEK FEDOROWICZ – aktor, mistrz satyry prezentuje swoje archiwum dowcipu czyli książki pt. W zasadzie tak i Chamo Sapiens. Spotkanie poprowadzi dziennikarz  Marcin Michrowski. Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42.

Jacek Fedorowicz od zawsze zajmuje się zawodowo rozśmieszaniem. Jego słynne monologi, felietony wygłaszane na estradach, w studiach radiowych i telewizyjnych to niedościgniony wzór wyrafinowanego humoru i błyskotliwej ironii. Książki J. Fedorowicza to zbiór monologów, dialogów, skeczy i scenek a wszystko wspaniale zilustrowane przez samego Autora. Pretekstem do stworzenia felietonów bądź „dialożków ponadczasowych” może być wszystko - kolejkowe rodaków rozmowy, wieczorne wydanie telewizyjnego serwisu informacyjnego, banały z głośników dworcowych, wynik meczu, a nade wszystko ocean bezwstydu przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Wobec czujnego ucha satyryka nikt nie może czuć się bezpieczny. Wrodzona dyplomacja i dobre maniery pozwalają Fedorowiczowi bezlitośnie karcić mentalnych abnegatów, autorów ramówkowej mielizny, populistów i tanich graczy. Ale nie ma tu jadu, zawiści ani miażdżącej krytyki. Za to jest wirtuozeria celnej riposty, polot i inteligencki smaczek.
Możliwość zakupu książek z autografem autora.  

27 września (piątek), godz. 18.15  - 56 spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI.  Klub przy Studziennej Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

Ponadto od 2 września czynna będzie WYSTAWA FOTOGRAFII, obrazujących Ostrołękę i okolice jesienią 1939 r. (Budynek MBP ul. Głowackiego 42 - hol parter).

Miejska  Biblioteka Publiczna  w  Ostrołęce informuje, że w wyniku  naboru 

na stanowisko Głównego  Księgowego MBP została  wybrana 

Pani  Joanna  Mielnicka.

 Wypożyczalnia Główna poleca:

Witold Pilecki - Raport Witolda 

Dokument o wielkiej wartości historycznej, unikatowe świadectwo barbarzyństwa niemieckiego okupanta ziem polskich podczas II wojny światowej.

Elena I. Koćina  - Oblężone 

Leningrad: tragedia oblężonego miasta 1941-1944. Relacje osób, którym udało się przeżyć 900 dni blokady „Leningrad był wielką zoną […]. Stan oblężenia wprowadzony przez tyranię, trzymał miasto, mnie moje ciało i psychikę w osobliwym, ultrawięziennym systemie”.

Jonatan Walker - Polska osamotniona  

Dlaczego Wielka Brytania zdradziła swojego najwierniejszego sojusznika?

 Joshua Levine -  Dunkierka 

Realistyczny opis wojennego horroru z 1940 roku. Skomplikowana akcja militarna w czasie której alianci ewakuowali z Dunkierki 300 000 angielskich i francuskich żołnierzy.

Marc Landas - Jeńcy 

Prawdziwa historia amerykańskich jeńców i japońskich zbrodni wojennych.

Holewiński Wacław  -  „Opowiem Ci o wolności” 

Piękną powieść o tych, o których się nie opowiada, a są kluczowymi postaciami z okresu wojny. Kobiety działające w konspiracji, niezwykle odważne oraz zasługujące na miano "żołnierzy wyklętych".

Adamczyk Wiesław -  „Kiedy Bóg odwrócił wzrok” 

Przejmująca relacja i zapis wspomnień człowieka, który w dzieciństwie przeżył wojnę i był świadkiem niewyobrażalnego okrucieństwa, jakie się z nią nierozerwalnie łączy.

Kruger Charlotte -  „Mój dziadek fałszerz” 

Książka o rozterkach młodej Niemki, która jako dorosła osoba dowiaduje się o tym, że jej ukochany dziadek był esesmanem, kierującym słynną akcją 'Bernhard"

Richie Alexandra -„Warszawa 1944” 

Historia Powstania Warszawskiego opowiedziana piórem Alexandry Richie jest lekturą wstrząsającą i wyczerpującą emocjonalnie. Pisarka skupia się na ogromnym dramacie zwykłych ludzi.

„Teraz jesteście Niemcami”

Książka to zapis losów polskich dzieci, które w czasie II wojny światowej padły ofiarą zaplanowanej już w 1938 roku przez Reichsführera-SS Heinricha Himmlera akcji rabunku i bezwzględnej germanizacji.

McGilvray – Marsz czarnych diabłów

Odyseja Dywizji Pancernej generała Maczka to doskonała monografia jednego z najsłynniejszych polskich oddziałów biorących udział w drugiej wojny światowej. Evan McGilvray opisuje rodowód tej formacji, jej powstawanie na obczyźnie, nieuchronne uwikłanie w politykę i chlubny szlak bojowy w okupowanej Europie poczynając od Normandii, przez Belgię i Holandię, a kończąc na niemieckim Wilhelmshaven.

G. Williamson – Zdradzona Polska

Książka przedstawia szczegółowy opis etapów kampanii wrześniowej: prowokacji gliwickiej, obrony Westerplatte, bitwy nad Bzurą, oblężenia Warszawy i napaści Armii Czerwonej.

L. Moczulski – Wojna Polska 1939

Książka opisuje kampanię jesienną 1939 roku która była jedną z najstraszliwszych klęsk w naszych dziejach a wydarzenia, które je poprzedziły, należą do najtrudniejszych. W ciągu trzydziestu sześciu dni wojny - ledwo pięciu tygodni - zdruzgotane zostało ciosami dwu najezdniczych armii jedno z większych państw europejskich. Po zaledwie dwudziestu latach niepodległości Polska upadła.

Richards C. Lukas – Zapomniany Holokaust

Książka Richarda C. Lukasa, rezultat drobiazgowych badań, zawiera doskonałą analizę stosunków Polaków z Żydami i innymi narodami, zamieszkującymi II RP. Autor bardzo krytycznie odnosi się do twierdzenia, że Polacy byli wściekłymi antysemitami. Zaszufladkowany jako "apologeta Polski" konsekwentnie przedstawił różne perspektywy okupacji niemieckiej. Wyeksponował kwestię zupełnego unicestwienia Żydów przez narodowych socjalistów i odważył się zaprezentować tezę o niemieckim ludobójstwie Polaków, którą potwierdzają przykłady masowych mordów inteligencji i "kulturalnego ludobójstwa".

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza na wyjazd

do Teatru Wielkiego w Warszawie  w dniu 25 września (środa) 2019 r.

na balet Piotra Czajkowskiego  pt. "Jezioro Łabędzie".

Bliższe szczegóły i zapisy  Dział Gromadzenia Zbiorów MBP,
tel. 29 764 21 51 wew. 37.