Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce realizowany jest projekt „Sieć na kulturę”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Grafika s

Każdy przyjęty do projektu pracownik  weźmie udział w szkoleniu,
w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie będzie składało się z dwóch etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu.

Nasze cele to:
•    Rozwój kompetencji cyfrowych.
•    Rozwój zawodowy poprzez możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć.
•    Osobista samorealizacja i wzrost aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej.
•    Wzmocnienie wizerunku poprzez wprowadzenie do oferty atrakcyjnych i przyszłościowych zajęć.
•    Wzrost kompetencji pracowników w zakresie nauczania nowych technologii.
•    Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć zostaje przekazany Bibliotece.
•    Wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.