Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Innowacyjny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, czyli o warsztatach z podstaw programowania w ostrołęckiej bibliotece

Podsumowanie AMP s

W 2020 roku w propozycjach miejskiej biblioteki dla najmłodszych czytelników znalazła się innowacyjna oferta edukacyjna w postaci bezpłatnych warsztatów z podstaw programowania i kodowania, będących rezultatem pozyskania funduszy w wysokości 15.000zł w XII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”, ogłoszonego przez BGK w ubiegłym roku. Projekt „Akademia Małego Programisty” Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce znalazł się wśród 30 szczęśliwych zwycięzców, a tym samym tegorocznych beneficjentów programu „Na dobry początek!”, dofinansowanego przez Fundację BGK. Fundusze pozyskane w ramach konkursu grantowego przeznaczono głównie na zakup: 7 zestawów: Photon robot edukacyjny + tablet + gra edukacyjna Scottie Go!, mat dedykowanych do Photona, zestawów do kodowania oraz pokrycie kosztów szkolenia bibliotekarzy, docelowo edukatorów w projekcie.

Realizacja projektu zainicjowała wzbogacenie oferty biblioteki w postaci warsztatów z podstaw kodowania i programowania. Zajęcia odbywały się m.in. w ramach powołanego do życia Klubu Małego Programisty, stwarzającego odpowiednie warunki do alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym lub rówieśniczym. Jako cele projektu założono: stymulowanie rozwoju intelektualnego najmłodszych użytkowników, ukierunkowanie naturalnej ciekawości poznawczej dziecka wzrastającego we współczesnym cyfrowym świecie na nabywanie kompetencji w zakresie m.in. logicznego myślenia, koncentracji uwagi, kreatywności oraz kompetencji społecznych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowatorskich form edukacji poprzez zaoferowanie bezpłatnych zajęć specjalistycznych, zapobiegających zarówno wykluczeniu cyfrowemu jak i społecznemu, czy w końcu wspieranie placówek oświatowych i wychowawczych w rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzięki wykorzystaniu niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych, tj. interaktywnych gier edukacyjnych oraz robota Photon.

Nadszedł czas podsumowania projektu, adresowanego do najmłodszych użytkowników biblioteki. Dzieci rozwijających się w dobie cyfryzacji nie zawsze mających do niej dostęp albo korzystających z niej tylko i wyłącznie w celach rozrywkowych. Niejednokrotnie mających ograniczone możliwości skorzystania z ofert rynku w zakresie podstaw kodowania/programowania. Projekt w założeniach uwzględniał również uczestnictwo rodziców/opiekunów, wspierających podczas warsztatów poczynania swoich pociech w zakresie przyswajania tajników programowania.

Realizację pierwszego etapu projektu datuje się na luty 2020r., kiedy to zorganizowano „Warsztaty z podstaw kodowania/programowania z wykorzystaniem m.in. Scottie Go! oraz robota Photon”, przygotowujące ostrołęckich bibliotekarzy do prowadzenia nowatorskich zajęć dla najmłodszych użytkowników. Szkolenie prowadziła Samanta Rakoczy (Zespół Arteteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie).
Bezpłatne warsztaty z podstaw kodowania/programowania wystartowały z powodzeniem na początku marca. Zainaugurowane zostały przez grupę jednego z Partnerów Projektu – Szkołę Podstawową Nr 5 im. Z. Niedziałkowskiej w Ostrołęce. Nowatorska oferta spotkała się z ogromnym odzewem ze strony najmłodszych użytkowników biblioteki. Miejsca na poszczególne cykle zajęć rozdysponowano zaledwie w ciągu tygodnia. Niestety rozprzestrzeniająca się sytuacja zagrożenia epidemiologicznego spowodowała zaprzestanie prowadzenia zajęć i zawieszenie realizacji projektu. Warsztaty pierwotnie miały odbywać się na przełomie marca/czerwca, a ich adresatów stanowiły przedszkolno/szkolne grupy zorganizowane. Z wiadomych przyczyn projekt musiał ulec weryfikacji. Miejsce grup szkolnych zajęły grupy indywidualne Klubu Małego Programisty.

Od sierpnia ponownie uruchomiono warsztaty w nieco zmienionej wakacyjnej formule. Zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym, w ograniczonych ilościowo grupach, składających się z uczestników indywidualnych. W ciągu czterech tygodni sierpnia na bezpłatnych cyklach zajęć warsztatowych zarejestrowano łącznie 12 grup. Pomimo niecodziennych warunków nic nie stanęło na przeszkodzie, aby jeszcze we wrześniu z możliwości uczestniczenia w warsztatach skorzystały grupy kolejnego Partnera Projektu – Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce. Dzięki świetnej współpracy z kierownictwem placówki przez trzy kolejne tygodnie września wychowankowie łącznie z sześciu świetlic środowiskowych, zlokalizowanych w różnych krańcach miasta, aktywnie uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach z podstaw programowania. Jednocześnie we wrześniu w ramach Klubu Małego Programisty odbywały się spotkania dla 3 grup warsztatowych, natomiast od października dokonano naboru do dwóch kolejnych grup, co jednocześnie pozwoliło na organizację pięciu warsztatów w tygodniu, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem. Wśród uczestników zajęć warsztatowych w ramach Klubu Małego Programisty mieliśmy również uczestników kontynuujących zajęcia wakacyjne. Podsumowując projekt odnotowano łącznie zorganizowanie 35 cykli warsztatów, obejmujących po 3 cotygodniowe zajęcia w jednym cyklu. Ogółem z warsztatów programowania na przełomie czasu trwania projektu skorzystało 720 uczestników (w tym 525 dzieci, 195 rodziców).

Założeniem innowacyjnej oferty edukacyjnej miejskiej biblioteki było zainteresowanie małych użytkowników podstawami programowania do tego stopnia, aby powrócili w progi biblioteki i kontynuowali przygodę w ramach Klubu Małego Programisty. Z wielką satysfakcję możemy stwierdzić, że nasze przypuszczenia nie tylko okazały się słuszne, ale wręcz przerosły najśmielsze oczekiwania. Niewątpliwie warsztaty odbywające się w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przyczyniły się także do pozyskania nowych czytelników, co szczególnie cieszy bibliotekarzy. Zdecydowanie miały pozytywny wpływ na zmianę postrzegania działalności biblioteki w oczach lokalnego środowiska. Ze względu na niesłabnące zainteresowanie projektem nie ulega wątpliwości, że podjętą inicjatywę warto kontynuować, jak tylko stanie się możliwa organizacja zajęć stacjonarnych w pomieszczeniach bibliotecznych.

Bożena Załęska – Koordynator Projektu „Akademia Małego Programisty”