Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Miejska Biblioteka Publiczna i  jej Filie od dnia 30 listopada do 27 grudnia 2020 będą otwarte dla czytelników w zakresie podstawowej funkcji czyli wypożyczanie książek i innych zbiorów bibliotecznych oraz przyjmowanie zwrotów wypożyczonych zbiorów.

Udostępnianie odbywa się w rygorze sanitarnym, przy ograniczonej liczbie osób
(1 osoba na 15 m2) i bez wolnego dostępu do książek. Preferujemy wcześniejsze zamawianie książek telefonicznie lub mailem albo online (po zalogowaniu się do swojego konta – szczegóły www.mbpostroleka.pl).

Godziny otwarcia  Biblioteki Głównej przy ul. Głowackiego 42
Poniedziałek, środa, czwartek – 10.00 – 16.00
Wtorek i piątek   10.00-17.00

Godziny otwarcia Filii Bibliotecznych
Poniedziałek, środa – 10.00 – 16.00
Wtorek i piątek 11.00 – 17.00

Podstawa prawna: §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091):
"Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie"