Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

6 października 2020 (wtorek), godz. 16.00, Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42, I piętro

Część druga debaty pt. HENRYK SYSKA, SYN TEJ ZIEMI z udziałem prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i  dr. hab. Karola Samsela (Uniwersytet Warszawski)

HSyska s


Debata wpisuje się w obchody Ostrołęckiego Roku Henryka Syski pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki - współorganizatora obchodów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
Część pierwsza debaty odbyła się w dn. 24 września br. w MBP w Ostrołęce.

Henryk Syska był pisarzem, publicystą, działaczem ruchu ludowego. Urodził się 4 marca 1920 roku w podostrołęckich Damiętach. Skończył szkołę powszechną w Borawem, Szkołę Rolniczą w Krzyżewie i Średnią Szkołę Ogrodniczą w Ursynowie. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Warszawskim. Od 1962 roku mieszkał w Olsztynie. Był wybitnym popularyzatorem regionu kurpiowskiego, warmińskiego i mazurskiego. Debiutował na łamach pism o tematyce ludowej. Opublikował ponad sześćdziesiąt książek. Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także odznakami „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Warmii i Mazur” i „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”. Był Honorowym Członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika. Henryk Syska zmarł 18 lutego 2000 roku w Olsztynie.          

HSyska s2

Z związku z aktualną sytuacją epidemiczną informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Uczestników  Wydarzenia obowiązują ogólne zasady sanitarne, w tym dezynfekcja rąk przy wejściu i obowiązek zakrywania ust i nosa.