Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Przeglad mW swoich zasobach Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce posiada kopię najstarszego czasopisma w naszym regionie - „Przeglądu Ostrołęckiego. Ilustrowanego tygodnika powiatów: łomżyńskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, szczuczyńskiego i wysoko- mazowieckiego”.
    Tygodnik ukazywał się od 29 stycznia do 27 grudnia 1936 roku. Opatrzony został numerami od 3 do 52. Powstał jako jedno z dwóch przekształceń „Przeglądu Łomżyńskiego”. Redaktorem naczelnym był Witold Raganowicz. Jedynym znanym autorem artykułów, obok redaktora naczelnego, był Franciszek Gawroński. Większość tekstów podpisana była inicjałami lub napisana przez korespondentów z terenu. Pierwsza redakcja czasopisma znajdowała się w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 68. Po przeniesieniu jej do Łomży na ul. Sienkiewicza, w Ostrołęce pozostawiono jedynie oddział przy ul. Farnej, a następnie na ul. Gomulickiego. Wydawcą był Upoważniony Komitet Wydawniczy, a redaktorem odpowiedzialnym Zygmunt Cybulski. Do numeru szesnastego czasopismo zawierało 9 stron, następnie objętość zmniejszono do 6 stron. Od nr 10 usunięto z podtytułu tygodnika wykaz powiatów, ale w składzie pozostawiono kroniki dotyczące poszczególnych regionów. „Przegląd Ostrołęcki” był jednym z wielu istniejących na terenie Mazowsza, organów prasowym obozu sanacji.
    Na stronach tygodnika znajdują się teksty na temat polityki krajowej i międzynarodowej, działy specjalne dotyczące rolnictwa, gospodarki, oświaty, kultury, samorządu oraz informacje codzienne z poszczególnych powiatów. Proponujemy cykl najciekawszych artykułów wybranych głównie z Kroniki Ostrołęckiej. Dziś artykuł pt. Z karty historycznej o Ostrołęce zamieszczony na s. 4 w nr 14 „Przeglądu Ostrołęckiego”.

Źródło:
Gołota Janusz, „Przegląd Ostrołęcki” jako lokalny instrument sanacji, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” , 2012, nr. 26, s. 63-80.
Z karty historycznej o Ostrołęce, „Przegląd Ostrołęcki”, 1936, nr. 14, s. 4, kopia,  Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.

Wakacje - 1936 r.

Święto Morza - 1936 r.

Muzeum Kurpiowskie - 1936 r.

Praca oświatowa w Garrnizonie - 7.czerwca 1936 r.

Uroczyste otwarcie przystani T-wa Wioślarskiego w 1936 r.

Jak brzmi tytuł filmu nakręcanego przez „Ufę”  w Ostrołęce? Artykuł z 1936 r.

Obchody pierwszej rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w 1936 r.

Wiersz wyszperany w 23 numerze „Przeglądu Ostrołęckiego” z 1936 r. pt. Z wiosną…

Źródło:
Z wiosną…, „Przegląd Ostrołęcki”, 1936, nr 23, s. 2, kopia,  Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.

Artykuł pt. Z karty historycznej o Ostrołęce.

Źródło:
Z karty historycznej o Ostrołęce, „Przegląd Ostrołęcki”, 1936, nr. 14, s. 4, kopia,  Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.