Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Wypożyczalnia Główna poleca:

Witold Pilecki - Raport Witolda 

Dokument o wielkiej wartości historycznej, unikatowe świadectwo barbarzyństwa niemieckiego okupanta ziem polskich podczas II wojny światowej.

Elena I. Koćina  - Oblężone 

Leningrad: tragedia oblężonego miasta 1941-1944. Relacje osób, którym udało się przeżyć 900 dni blokady „Leningrad był wielką zoną […]. Stan oblężenia wprowadzony przez tyranię, trzymał miasto, mnie moje ciało i psychikę w osobliwym, ultrawięziennym systemie”.

Jonatan Walker - Polska osamotniona  

Dlaczego Wielka Brytania zdradziła swojego najwierniejszego sojusznika?

 Joshua Levine -  Dunkierka 

Realistyczny opis wojennego horroru z 1940 roku. Skomplikowana akcja militarna w czasie której alianci ewakuowali z Dunkierki 300 000 angielskich i francuskich żołnierzy.

Marc Landas - Jeńcy 

Prawdziwa historia amerykańskich jeńców i japońskich zbrodni wojennych.

Holewiński Wacław  -  „Opowiem Ci o wolności” 

Piękną powieść o tych, o których się nie opowiada, a są kluczowymi postaciami z okresu wojny. Kobiety działające w konspiracji, niezwykle odważne oraz zasługujące na miano "żołnierzy wyklętych".

Adamczyk Wiesław -  „Kiedy Bóg odwrócił wzrok” 

Przejmująca relacja i zapis wspomnień człowieka, który w dzieciństwie przeżył wojnę i był świadkiem niewyobrażalnego okrucieństwa, jakie się z nią nierozerwalnie łączy.

Kruger Charlotte -  „Mój dziadek fałszerz” 

Książka o rozterkach młodej Niemki, która jako dorosła osoba dowiaduje się o tym, że jej ukochany dziadek był esesmanem, kierującym słynną akcją 'Bernhard"

Richie Alexandra -„Warszawa 1944” 

Historia Powstania Warszawskiego opowiedziana piórem Alexandry Richie jest lekturą wstrząsającą i wyczerpującą emocjonalnie. Pisarka skupia się na ogromnym dramacie zwykłych ludzi.

„Teraz jesteście Niemcami”

Książka to zapis losów polskich dzieci, które w czasie II wojny światowej padły ofiarą zaplanowanej już w 1938 roku przez Reichsführera-SS Heinricha Himmlera akcji rabunku i bezwzględnej germanizacji.

McGilvray – Marsz czarnych diabłów

Odyseja Dywizji Pancernej generała Maczka to doskonała monografia jednego z najsłynniejszych polskich oddziałów biorących udział w drugiej wojny światowej. Evan McGilvray opisuje rodowód tej formacji, jej powstawanie na obczyźnie, nieuchronne uwikłanie w politykę i chlubny szlak bojowy w okupowanej Europie poczynając od Normandii, przez Belgię i Holandię, a kończąc na niemieckim Wilhelmshaven.

G. Williamson – Zdradzona Polska

Książka przedstawia szczegółowy opis etapów kampanii wrześniowej: prowokacji gliwickiej, obrony Westerplatte, bitwy nad Bzurą, oblężenia Warszawy i napaści Armii Czerwonej.

L. Moczulski – Wojna Polska 1939

Książka opisuje kampanię jesienną 1939 roku która była jedną z najstraszliwszych klęsk w naszych dziejach a wydarzenia, które je poprzedziły, należą do najtrudniejszych. W ciągu trzydziestu sześciu dni wojny - ledwo pięciu tygodni - zdruzgotane zostało ciosami dwu najezdniczych armii jedno z większych państw europejskich. Po zaledwie dwudziestu latach niepodległości Polska upadła.

Richards C. Lukas – Zapomniany Holokaust

Książka Richarda C. Lukasa, rezultat drobiazgowych badań, zawiera doskonałą analizę stosunków Polaków z Żydami i innymi narodami, zamieszkującymi II RP. Autor bardzo krytycznie odnosi się do twierdzenia, że Polacy byli wściekłymi antysemitami. Zaszufladkowany jako "apologeta Polski" konsekwentnie przedstawił różne perspektywy okupacji niemieckiej. Wyeksponował kwestię zupełnego unicestwienia Żydów przez narodowych socjalistów i odważył się zaprezentować tezę o niemieckim ludobójstwie Polaków, którą potwierdzają przykłady masowych mordów inteligencji i "kulturalnego ludobójstwa".