Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Miejska Biblioteka Publiczna 

i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książkiw Ostrołęce

zapraszają w czerwcu 2019 r.


4 czerwca (wtorek), godz. 10.00 – Eliminacje finałowe XXXVI Konkursu Recytatorskiego Kurpie Zielone w literaturze (MGBP w Myszyńcu).

5 czerwca (wtorek), godz. 15.00 – Eliminacje międzybiblioteczne XXXII Konkursu Recytatorskiego Pierwszy krok w poezję (Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

6 czerwca (czwartek) – TEATR URWIS dla DZIECI.  Morska przygoda: godz. 9.00 - sześciolatkowie),  godz. 10.30 - klasy I i II SP (Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42).

8 czerwca (sobota), godz. 10.0 – 13.00 - Warsztaty literackie prowadzi dr KAROL SAMSEL (Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

11 czerwca (wtorek), godz. 18.00 – Wieczór autorski WIESŁAWA JANUSZA MIKULSKIEGO i prezentacja Jego książki pt. Granice czasu.

WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI. Urodził się 12 lipca 1959 r. Publicysta, poeta, nauczyciel. Debiutował na łamach „Zielonego Sztandaru” w 1992 roku. Wydał dotychczas 12  tomów poetyckich. Wiele wierszy ukazało się w antologiach  oraz w kilkuset pismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem licznych publikacji prasowych, których tematyka dotyczy głównie spraw religijnych i społeczno-kulturalnych. Jest stałym korespondentem „Głosu Katolickiego”. Członek Związku Literatów Polskich.  Spotkanie odbywa się z okazji 60. urodzin poety.

13 czerwca (czwartek), godz. 17.00 – Uroczyste Podsumowanie XXVII Konkursu Poetyckiego pn. Pierwszy krok w poezję. (Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42).

18 czerwca (wtorek), godz. 17.00 – Spotkanie finałowe XXXII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego pn. Pierwszy krok w poezję (Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42).

25 czerwca (wtorek), godz. 18.00 - Spotkanie z cyklu: dr KAROL SAMSEL i Jego Gość: JERZY BENIAMIN ZIMNY i prezentacja książki pt. Róże z Montreux.  Projekt: Przystanek literacki Ostrołęka  (Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13). Z powodu ważnych przyczyn osobistych spotkanie zostało przez autora odwołane..

27 czerwca (czwartek), godz. 18.00 – Prezentacja książki JERZEGO DZIEWIRSKIEGO pt. Ułani Beliny (Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42).

JERZY DZIEWIRSKI – historyk regionalista, ostrołęczanin, autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów prasowych dotyczących historii naszego regionu, w tym monografii gmin powiatu ostrołęckiego. Wspaniały mówca, gawędziarz o dziejach naszej małej ojczyzny.

Najnowsza książka Jerzego Dziewirskiego pt.  Ułani Beliny opowiada o stacjonującym w Ostrołęce od grudnia 1916 roku 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich, który został ulokowany w byłych koszarach rosyjskich w Wojciechowicach. Popularnie nazywano ich Beliniakami od nazwiska pierwszego dowódcy, mjra Władysława Beliny-Prażmowskiego.  Początkiem była siedmioosobowa grupa zwiadowcza  strzelców Józefa Piłsudskiego (Siódemka Beliny, ułańska siódemka),  która 2 sierpnia 1914 r. z rozkazu komendanta wyruszyła z Krakowa z zadaniem przekroczenia granicy zaboru rosyjskiego.  Grupa ta była zaczątkiem kawalerii II Rzeczypospolitej, a jej członkowie stanowili potem kwiat polskiego wojska.

29 czerwca  (sobota), godz. 12.00 – 16.00 Piknik literacki na Fortach pt. Imieniny Wiktora (Gomulickiego). Pomnik Mauzoleum, ul. Warszawska 2 (oddzielny program).