Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Wypożyczalnia Główna poleca:

K. Popowicz  / Historia integracji europejskiej

Analiza zróżnicowanych interesów politycznych i ekonomicznych państw członkowskich. Autor przedstawia w książce fakty historyczne i kulisy podejmowanych decyzji (spory, wzajemne ustępstwa i drogi rozwiązywania sytuacji kryzysowych).

 

K. Czuba / Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II  

„ Europa jest rzeczywistością geograficzną i kulturową – „jest”, a jednocześnie ciągle nią „się staje”. Można powiedzieć, że w płaszczyźnie ludzkiej, mimo zróżnicowania ludów i języków, stanowi ona określoną całość.”

 

Krajewski / Europa-świat zachodni po 1945 roku

Polityka, społeczeństwo, kultura. „Podręcznik niniejszy traktuje o współczesności Europy i europejskiego kręgu cywilizacyjnego, zwanego powszechnie „Zachodem”.

 

Olchowicz-Adamowska, B. Stettner - Stefańska, T. Ławecki / Podróż po krajach Unii Europejskiej 

Wędrujemy przez kraje, które od 1 maja 2004 roku wraz z Polską tworzą nową Unię Europejską.

 

Red. A. Stępniak, A.Borowicz / Europa w obliczu aktualnych wyzwań

Przemówienia wygłoszone przez znanych polityków na konferencji pod tym samym tytułem.

 

Davies / Serce Europy  

„Polska sercem Europy! Najbardziej oryginalna historia Polski jaką kiedykolwiek napisano.”

 

N. Davies / Europa między wschodem a zachodem  

„…niesamowita podróż po świecie historii, sztuki i literatury.”

 

Rissanen, Mika / Spieniona Historia Europy

Okazuje się, że złocisty trunek miał znaczący  wpływ na bieg historii. Jaki? Tego dowiecie się czytając te książkę.

 

A. Flisek / Prawo Unii Europejskiej

Zbiór aktów składających się na system prawny Unii Europejskiej. Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, łącznie np. z orzeczeniami TSUE, nosi nazwę acquis. Przed Traktatem z Lizbony znaczna część uregulowań wymienionych w niniejszym artykule występowała pod nazwą prawo wspólnotowe. Wraz z wejściem w życie Traktatu, z dniem 30 listopada 2009 roku Wspólnota Europejska (a wraz z nią prawo wspólnotowe jako odrębna kategoria) przestała istnieć, a jej spadkobiercą prawnym została Unia Europejska.

 

W. Malendowski / Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej

Celem pracy jest próba udowodnienia założenia, że idea powoływania euroregionów służy zdobywaniu doświadczeń przed przystąpieniem do szerszej integracji europejskiej. W Polsce idea euroregionów jest zjawiskiem nowym.

 

I. Kienzler / Leksykon Unii Europejskiej

Leksykon zawiera zwięzłe hasła dotyczące struktury Unii, jej instytucji, organizacji i historii oraz osób ją reprezentujących. To jedyne kompendium, które podaje pojęcia w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Leksykon przyda się wszystkim, którzy chcą lepiej orientować się w gąszczu terminów i instytucji, o których mowa w prasie, radiu i telewizji.

 

I. Pietrzyk / Polityka regionalna Unii Europejskiej

Książka omawia kierunki badań w regionalistyce zachodniej oraz ich wpływ na politykę rozwoju regionalnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej i ewolucję wspólnotowej polityki regionalnej.

 

 D. Leonard / Przewodnik po Unii Europejskiej

Książka przeznaczona dla każdego, kto chce zrozumieć i wiedzieć jak pracują instytucje i komisje UE, skąd Unia ma pieniądze i na co je wydaje, jak funkcjonuje wspólny rynek i jakie jest jego oddziaływanie na poszczególne gospodarki, jakie są praktyczne skutki wprowadzenia euro.

 

 J. Czaputowicz / Suwerenność

Książka wypełni swoje zadanie, jeżeli przyczyni się do lepszego zrozumienia znaczenia suwerenności we współczesnym świecie, a co za tym idzie – do skuteczniejszego prowadzenia polityki zagranicznej państwa. Suwerenność i jej rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych ciągle pozostaje przedmiotem sporu. Każdego miesiąca powstaje wiele prac jej poświęconych. Badaczy interesuje, czy państwa tracą suwerenność w czasach globalizacji, jakie są relacje między suwerennością a demokracją i na ile państwa zachowują suwerenność w Unii Europejskiej. 

 

R.Kuźniar / My Europa 

Celem tej książki jest pokazanie historii związków polsko-europejskich w taki sposób, z którego wynika imperatyw jak najściślejszego uczestnictwa w głównym nurcie rozwoju Europy.

 

M. Król / Europa w obliczu końca

W książce autor diagnozuje kryzys Europy w sferze ekonomicznej i kulturowej. „Europa znalazła się na krawędzi upadku, bo jej duchowe filary pozostają od dawna w narastającym konflikcie”.