Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Lista filii Miejskiej Biblioteki Publicznej i Gminnych Bibliotek Publicznych:

 1. Filia nr 1 MBP, ul. Żeromskiego 13, 07-411 Ostrołęka
 2. Filia nr 2 MBP, ul. Sikorskiego 4 (I piętro), 07-410 Ostrołęka
 3. Filia nr 3 MBP, ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka
 4. Filia nr 6 MBP, ul. Al. Wojska Polskiego 42, 07-401 Ostrołęka
 5. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Gomulickiego 13, 07-410 Ostrołęka
 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo    
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni,  Czarnia 43 A, 07-431 Czarnia      
 8. Filia GBP w Surowem, Surowe 193, 07-431 Czarnia
 9. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie, pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
 10. Filia GBP w Piskach, ul. Słowackiego 22, 07-407 Czerwin
 11. Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie, ul. Szkolna 16 A, 07-440 Goworowo
 12. Filia GBP w Lipiance, Lipianka 37a, 07-440 Goworowo
 13. Filia GBP w Kuninie, Kunin 22 A, 07-440 Goworowo
 14. Filia GBP w Pasiekach, ul. Szkolna 2, 07-440 Goworowo
 15. Filia GBP w Żabinie, Żabin 100, 07-440 Goworowo
 16. Gminna Biblioteka Publiczna im. W.Woźniaka w Kadzidle, ul. Kościuszki 6A, 07-420 Kadzidło
 17. Filia GBP w Chudku, Chudek 36 B, 07-420 Kadzidło
 18. Filia GBP w Dylewie, ul. Ostrołęcka 91, Dylewo, 07-420 Kadzidło
 19. Filia GBP w Wachu, Wach 96, 07-420 Kadzidło
 20. Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis
 21. Fila CK-BiS w Dąbrówce, Dąbrówka 55, 07-402 Lelis
 22. Filia CK-BiS w Łęgu Przedmiejskim, Łęg Przedmiejski 80, 07-402 Lelis
 23. Filia CK-BiS w Łęgu Starościńskim, Łęg Starościński 23, 07-402 Lelis
 24. Filia CK-BiS w Obierwi, Obierwia 120 a, 07-402 Lelis
 25. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse
 26. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu, pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec
 27. Filia MGBP w Wykrocie, Wykrot 21 C, 07-430 Myszyniec
 28. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 19,
  07-415 Olszewo-Borki
 29. Filia GBP w Nowej Wsi, Nowa Wieś, ul. Leśna 2 A, 07-416 Olszewo-Borki
 30. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
 31. Filia GBP w Borawem, Borawe 107, 07-411 Rzekuń
 32. Filia GBP w Laskowcu, ul. Długa 90, 07-401 Ostrołęka
 33. Biblioteka Publiczna w Troszynie, ul. Szkolna 6, 07-405 Troszyn
 34. Filia w Kleczkowie, ul. Bielawska 2, 07-405 Troszyn