Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce (Filia dla Dzieci i Młodzieży)  ul. Wiktora Gomulickiego 13,  godz. 11.00

Zapraszamy Państwa na  drugą edycję warsztatów Czytanie na receptę - cykl spotkań o terapeutycznej roli literatury. Zastosowanie terapeutyczne wybranych dzieł literackich:

15. IX. 2017 (sobota)  Zjawisko i geneza powstawania myśli natrętnych (automatycznych).

29. IX. 2017 (sobota)  Psychoneurobiologiczna terapia dr Daniela Amena.  

20. X. 2017 (sobota)  Zastosowanie terapeutyczne wybranych dzieł literackich.  

Spotkania poprowadzi Piotr Słabek - wydawca i redaktor z trzydziestoletnim stażem, doktorant Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie,  pasjonat neurobiologii i neuropsychologii.

P Slabek

Cykl spotkań Czytanie na receptę, nawiązuje do projektu wdrożonego już w kilku krajach europejskich z tą różnicą, że koncentruje się nie tyle na czytaniu popularnej literatury medycznej ile na samym procesie czytania i jego walorach terapeutycznych.  Więcej na stronie:  http://booklips.pl/newsy/wielka-brytania-wprowadza-recepty-na-ksiazki/

Cele szkolenia:

  • promocja i popularyzacja czytelnictwa
  • wykształcenie umiejętności doboru książek w kluczu oddziaływania lektury na psychikę i samopoczucie czytelnika
  • uzyskanie wiedzy na temat terapeutycznego wymiaru lektury książek
  • popularyzacja higieny psychicznej i profilaktyka chorób psychicznych

Charakterystyka i metoda szkoleń: konferencje z dużym udziałem przekazu multimedialnego (schematy, rysunki, fragmenty filmów), zajęcia warsztatowe z elementami prowadzenia  dziennika emocji i myśli. Konferencje będą miały charakter popularny, będą wygłaszane językiem zrozumiałym i przystępnym dla słuchaczy.

Ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 29 7642151 do dnia 12 września 2018 r.