Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

   Konkurs dla uczestników Nocy Bibliotekbooksm

1.    Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.

2.    Konkurs odbędzie się w siedzibie Biblioteki (ul. Głowackiego 42), w dniu 9 czerwca 2018 r., podczas  organizowanej przez MBP Nocy Bibliotek.

3.    Zadaniem uczestników będzie  przedstawienie komisji konkursowej przygotowanych wcześniej  ciastek (od 5 do 10 sztuk) w barwach narodowych (biało-czerwonych) lub w barwach miasta    (zielony, żółty, niebieski) oraz opatrzonych tytułem inspirowanym literaturą patriotyczną.

4.    Literackie patriotki będą przyjmowane w dniu 9 czerwca w godz. 16.00 – 18.00 w punkcie konkursowym przy kawiarence literackiej (hol, II piętro). Każdy z uczestników otrzyma żeton z numerem w kolejności zgłoszenia i zostanie wpisany na listę uczestników.

5.    Przebieg konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny komisja konkursowa.

6.    Prezentowane ciastka oceniane będą pod kątem:
•    smaku od 1-10 pkt,
•    oryginalności i  pomysłowości tytułu 1-10 pkt,
•    estetyki wykonania 1-10 pkt.

       W przypadku uzyskania przez uczestnika takiej samej ilości punktów, głos decydujący będzie miał przewodniczący komisji.

7.    Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody.

8.    Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Nocy Bibliotek ok. godz. 20.00 w Czytelni im. Izabelli Majewskiej-Chałat (I piętro).