Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

 truskawka

Regulamin Konkursu

 

  1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.
  1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Biblioteki (ul. Głowackiego 42), w dniu 3 czerwca 2017 r., podczas organizowanej przez MBP Nocy Bibliotek.
  1. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie komisji konkursowej przygotowanego wcześniej deseru, opatrzonego tytułem inspirowanym literaturą, tak aby elementem każdego z nich były truskawki.
  1. Truskawkowe desery będą przyjmowane w dniu 3 czerwca w godz. 17.00 – 19.00 w punkcie konkursowym przy kawiarence literackiej (hol II piętro). Każdy z uczestników otrzyma żeton z numerem w kolejności zgłoszenia i zostanie wpisany na listę uczestników. Osobą odpowiedzialną za przyjęcie deserów do konkursu jest pani Elżbieta Matłach.
  1. Przebieg konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny komisja konkursowa.
  1. W skład komisji wchodzą:
              - Mieczysław Romanik (przewodniczący),
       - Teresa Rybaczyk
              - Jadwiga Zawadzka
              - Elżbieta Matłach
  1. Prezentowane desery oceniane będą pod kątem:
               - smaku od 1-10 pkt,
               - oryginalności i pomysłowości tytułu 1-10 pkt,
               - estetyki wykonania 1-10 pkt.

      W przypadku uzyskania przez uczestnika takiej samej ilości punktów, głos decydujący będzie miał przewodniczący komisji.

  1. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody.
  2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Nocy Bibliotek o godz. 20.00 w Czytelni MBP.