Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

przedmiotów przekazanych przez darczyńców, ze sprzedaży których dochód zostanie przeznaczony na wspieranie uzdolnionej literacko młodzieży

 1. Przedmiotem licytacji są przedmioty przekazane przez darczyńców Miejskiej Bibliotece Publicznej na ten cel (lista przedmiotów podlegających licytacji ukaże się na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej dnia 2 czerwca 2017 r.).
 2. Licytacja przedmiotów odbędzie się 3 czerwca 2017 r. w godz. 20.00 – 21.00 w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42.
 3. Dochód z licytacji przeznaczony będzie na organizację działań promujących młodych utalentowanych literacko ludzi.
 4. Organizatorem licytacji jest Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
 5. Wylicytowana kwota uprawniać będzie do przejęcia prawa własności nabytego przedmiotu.
 6. W licytacji mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu licytacji będą obecne w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.
 7. Licytacja odbywa się ustnie.
 8. Prowadzący licytację otwiera licytację poprzez podanie ceny początkowej przedmiotu sprzedaży.
 9. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do chwili trzykrotnego wywołania.
 10. Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zgłosi najwyższą kwotę.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po licytacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 12. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do licytacji i zaoferuje stawkę wywoławczą.