Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Informacja o rozstrzygnięciu
XXV Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego pn. „Pierwszy krok w poezję”
Ostrołęka, 16 maja 2017


W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło ogółem 78 uczniów, którzy reprezentowali następujące szkoły:
- Szkoły Podstawowe z Ostrołęki: Nr 1 (19 os.), Nr 2 (14 os.), Nr 3 (5 os.) Nr 6 (12 os.), Nr 10 (12 os.),
- Gimnazja z Ostrołęki: Nr 1 (5 os.), Nr 2 (2 os.), Nr 4 (5 os.), Nr 5 (2 os.), Publiczne Gimnazjum w Czerwinie (2 os.).

Komisja w składzie:
1.    dr Karol Samsel - krytyk literacki, poeta
2.    mgr Sabina Malinowska - z-ca dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
3.    mgr Anna Nadwodna – kier. Działu Metodyki i Informacji  MBP

postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum.


S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E

Nagrody główne:


I    Julia Orzoł – SP Nr 1, kl. VI , op. Ewa Rostkowska
    
II   Magdalena Dmochowska – SP Nr 3, kl. V, op. Magdalena Il
    Błażej Lewandowski – SP Nr 1 , kl.VI, op. Urszula Długołęcka
    Angelina Staszewska – SP Nr 10, kl. VI, op. Urszula Zagroba
    Wiktoria Złotkowska – SP Nr 3, kl. V, op. Magdalena Il


wyróżnienia:

Nikola Dobkowska – SP Nr 2, kl. IV, op. Joanna Kossakowska-Rzosińska
Antonina Lenkiewicz – SP Nr 1, kl. VI, op. Ewa Rostkowska
Maria Tymińska – SP Nr 2, kl. IV, op. Joanna Kossakowska-Rzosińska

Wyróżnienia w kategorii „miniatura poetycka”:

Izabela Fonk – SP Nr 6, kl. VI, op. Monika Maria Olkowska – za miniaturę „Pod osłoną nieba…”
Aleksandra Kacpura – SP Nr 6, kl. VI, op. Monika Maria Olkowska – za miniaturę „Dwa światy”


G I M N A Z J A


Nagrody główne:

I    Karolina Pianka – Gim. 5, kl. II, op. Elżbieta Ambrzykowska
    Julia Płóciennik – Pub. Gim. w Czerwinie, kl. III, op. Beata Tyszka

II   Jakub Koronka – Gim. 2, 15 l., op. Anna Dudzic
    Dżesika Szymczyk – Gim. 4, kl. II, op. Beata Narożna

III  Julia Lenkiewicz – Gim. 4, kl. II, op. Beata Narożna
    Paula Orłowska – Gim. 1, 14 l., op. Aldona Deptuła

Wyróżnienia:

Natalia Jaworowska – Gim. 4, kl. III, op. Beata Narożna
Natalia Mierzejewska – Gim. 1, kl. III, op. Aldona Deptuła
Kamila Napiórkowska – Gim. w Czerwinie, kl. III, op. Beata Tyszka
Łucja Wysocka – Gim. 1, kl. II, op. Aneta Ciechowicz


Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym wydawnictwie.

Nagrody zostaną wręczone w dniu 30 maja  2017 r. o godz. 17,00 w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42


                               Podpisy Komisji            :

                            1. …………………………………………

                            2. …………………………………………

                            3. …………………………………………

,

                            


Ostrołęka, 16 maja 2017