Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

12-13 sierpnia 2016 r.

Wieczór w Arce

  • Uroczyste Podsumowanie XXIV Ostrołęckiego Konkursu Literackiego  im. Dionizego Maliszewskiego
  • Nie odejdę stąd nigdy… Koncert piosenki literackiej - Rafał Kowalewski (muzyka, wokal). W programie poezja Dionizego Maliszewskiego i innych poetów ostrołęckich z muzyką Rafała Kowalewskiego

12 sierpnia 2016 r. (piątek), godz. 18.30 MBP, ul. Głowackiego 42

Ponadto w programie Dionizji:

- Klub przy Studziennej: warsztaty literackie /prowadzący Jerzy Beniamin Zimny i Karol Samsel/ - 12 sierpnia  od godz. 14.00 ,

- zagroda agroturystyczna w Lipnikach: warsztaty literackie, spotkanie z uczestnikami X Pleneru Malarsko-Literackiego i ich dziełami, uroczysta kolacja i ognisko) -

13 sierpnia w godz. 10.00 – 17.00

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki przy wsparciu samorządów Miasta Ostrołęki i Powiatu, współpraca: Ostrołęckie Centrum Kultury-Galeria Ostrołęka

Dwudziesta czwarta edycja Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego zbiegła się z 85. rocznicą urodzin patrona Konkursu.

Dionizy Maliszewski (1931 – 1988) to wybitny  poeta „tej ziemi”; tu się urodził, tu mieszkał, tu pracował,  tu tworzył do końca swych dni. Praca literacka stanowiła bardzo ważny rozdział w jego życiu. Dwa wydarzenia inspirowały Maliszewskiego jako poetę: to okres wojny i okupacji, to Oświęcim, który zabrał ojca oraz kultura ludowa regionu kurpiowskiego. „To są dwie fascynacje, które nadal inspirują moją skromną twórczość poetycką – mawiał poeta. Ta skromna twórczość poetycka to 9 tomików poezji oraz kilkaset  wierszy drukowanych w licznych czasopismach, almanachach i antologiach. Pozostawił w rękopisach wiele wierszy, antologię poezji o Ostrołęce i Narwi, autobiograficzną powieść pt. Przed wyrokiem (zawierającą wspomnienia z lat młodzieńczych). Jako poeta wszedł do historii polskiej literatury współczesnej.   
Był znanym i cenionym działaczem kultury i  propagatorem kultury kurpiowskiej, inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalnych. Pełnił wiele funkcji społecznych w licznych organizacjach. Działał aktywnie m.in. w Mazowieckim Towarzystwie Kultury (członek Sekcji Literackiej), Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki, Towarzystwie Kultury Teatralnej.  
Był inicjatorem ostrołęckiego życia literackiego. W latach sześćdziesiątych założył przy Domu Kultury OZCP Koło Prób Literackich, które stało się zalążkiem Grupy a następnie Klubu Literackiego Narew. Współorganizował spotkania literackie, konkursy recytatorskie dla młodzieży, konkursy poetyckie oraz Kurpiowskie Dni Literatury.  Na uwagę zasługuje jego działalność edytorska. Był inicjatorem i głównym redaktorem almanachów ostrołęckich poetów i  większości tomików, wydanych nakładem Klubu Literackiego Narew. Był autorem kilkudziesięciu publikacji, szkiców i recenzji, które ukazały się na łamach prasy krajowej i regionalnej. Tematyka tych artykułów dotyczy głównie kultury i spraw społecznych naszego regionu.
Był członkiem Związku Literatów Polskich od lutego 1979 roku.
Zmarł 22 sierpnia 1988 r. w Warszawie. Pochowany na ostrołęckim cmentarzu parafialnym.
W piątą rocznicę śmierci poety Wojewódzka (obecnie Miejska) Biblioteka Publiczna w Ostrołęce ogłosiła Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego pn. “...I chcę tej ziemi być wierny...”. W 1997 r. Konkurs został podniesiony do rangi ogólnopolskiej.