Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Informacja o rozstrzygnięciu XXV Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego
pn. „Pierwszy krok w poezję”

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło ogółem 118 uczniów, którzy reprezentowali następujące szkoły:

- Szkoły Podstawowe z Ostrołęki: Nr 1 (34 os.), Nr 2 (26 os.), Nr 4 (2 os.), Nr 6 (3 os.), Nr 10 (11os.), SP w Białobieli

- Gimnazja z Ostrołęki: Nr 1 (17 os.), Nr 2 (3 os.), Nr 4 (5 os.), Nr 5 (4 os.), Publiczne Gimnazjum w Czerwinie (3 os.)

Komisja w składzie:

 1. dr Karol Samsel - krytyk literacki, poeta
 2. mgr Radosław Sobotka - poeta
 3. mgr Sabina Malinowska - z-ca dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum.

 

 S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E

Nagrody główne:

I       Aleksandra Bagińska – SP Nr 10, kl. V, opiekun Urszula Zagroba
             Izabela Łapińska – SP Nr 1, kl. VI, op. Bożenna Wyrębek
             Julita Pietruczuk – SP w Białobieli, kl. V, op. Ewa Puka
             Wiktoria Płaczek – SP Nr 4, kl. VI, op. Marlena Hrycyna
II      Anna Krzysztofińska – SP Nr 1, kl. V , op. Ewa Rostkowska
             Mateusz Morawski – SP Nr 2, kl. IV , op. Jolanta Subczyńska
             Alicja Subczyńska – SP Nr 10, kl. V, op. Renata Nowak
             Zuzanna Szczepańska – SP Nr 1, kl. V, op. Bożenna Wyrębek
III      Ewa Kulas – SP Nr 4, kl. VI, op. Marlena Hrycyna
                Patrycja Tercjak – SP w Białobieli, kl. V, op. Ewa Puka
                Angelina Straszewska – SP Nr 10, kl. V, op. Urszula Zagroba
                Iga Walczak – SP Nr 10, kl. V, op. Urszula Zagroba

2 wyróżnienia:

1. Aleksander Ciepierski – SP Nr 1, kl. VI, op. Bożenna Wyrębek
2. Julia Orzoł – SP Nr 1, kl. V, op. Ewa Rostkowska

G I M N A Z J A

Nagrody główne:

I       Julia Płóciennik – Publ. Gim. w Czerwinie, kl. II, op. Beata Tyszka
II       Wiktoria Orzoł – Gim. 4, kl. III, op. Hanna Olech
III      Martyna Gawrych – Gim. 1, kl. I, op. Marta Sięda

Wyróżnienia:

  1. Klaudia Bocian – Gim. 2, kl. III, op. Ewa Borawska
  2. Monika Dębowska – Gim. 1, kl. III, op. Agnieszka Archacka
  3. Patrycja Grabowska – Gim. 2, kl. III, op. Małgorzata Małkowska
  4. Kamila Kupis – Gim. 4, kl. II, op. Hanna Olech
  5. Karolina Pianka – Gim. 5, kl. I, op. Elżbieta Ambrzykowska
  6. Aleksandra Suchołbiak – Gim. 5, kl. III, op. Joanna Dobek

Wyróżnienie specjalne za limeryki:

Stephen Jan Denny – Gim. 1, kl. I, op. Aneta Ciechowicz

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym wydawnictwie.

Nagrody zostaną wręczone w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 17,00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42.                                                                           

Ostrołęka, 23 maja 2016