Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

ACADEMICA  - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce

MBP w Ostrołęce przystąpiła do systemu Academica -  cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej.  Jest to system, udostępniający bezpłatnie  ponad półtora miliona publikacji w wersji elektronicznej, tworzony i stale powiększany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.
Academica rejestruje, m.in. książki dawne i współczesne, zeszyty naukowe uczelni wyższych, gazety i czasopisma,  recenzje, artykuły, pocztówki, fotografie, rękopisy, mapy i atlasy. Wśród dokumentów odnaleźć można najnowsze wydania podręczników akademickich, monografii i skryptów, numery fachowych czasopism specjalistycznych, a także teksty źródłowe oraz zbiory specjalne. Tematyka zgromadzonych w bazie wydawnictw jest bardzo różnorodna. Użytkownicy mogą skorzystać z publikacji poświęconych historii, zarządzaniu, psychologii, naukom technicznym, ekonomii, prawu, medycynie, literaturze i wielu innym dziedzinom.
Academica rejestruje publikacje w różnych językach, m. in. w polskim, angielskim, jidysz, niemieckim, francuskim, rosyjskim, łacińskim, ukraińskim, włoskim, czeskim, litewskim.
W systemie tym znajdziemy zarówno publikacje chronione prawem autorskim, które  dostępne są po zalogowaniu,  wyłącznie na przeznaczonym tylko do tego celu terminalu, oraz  publikacje z domeny publicznej, dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń.

Ogólne zasady korzystania z systemu Academica w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce:

  1. Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim w systemie Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni Głównej MBP w Ostrołęce (ul. Głowackiego 42, I piętro),  w godzinach pracy Czytelni.
  2. Korzystać z systemu mogą wszyscy użytkownicy MBP w Ostrołęce, którzy  dokonają rejestracji w systemie na portalu www.academica.edu.pl (bezpłatnej rejestracji dokonują bibliotekarze w Czytelni Głównej).
  3. Przy rejestracji do systemu Academica,  użytkownik - po zapoznaniu się z regulaminem - zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, (regulamin z załącznikiem do pobrania).
  4. Czytelnik, po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu  w systemie,  otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu w Czytelni Głównej. Przed logowaniem na stronie portalu należy wybrać z listy bibliotek –  Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce.
  5. Wyszukiwanie publikacji oraz ich rezerwowane możliwe jest również z innych komputerów podłączonych do Internetu.
  6. Rezerwacja polega na zgłoszeniu  chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym w Czytelni.
  7. Rezerwacji publikacji może dokonywać czytelnik lub bibliotekarz (po wcześniejszej rejestracji w systemie Academica w Czytelni MBP w Ostrołęce) poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl.
  8. Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, nie ma możliwości pobierania i drukowania przeglądanych materiałów.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie  oraz w podręczniku czytelnika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. 


Zachęcamy wszystkich do korzystania z systemu ACADEMICA.