Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

na wiersz lub esej inspirowany wydarzeniami Nocy Bibliotek

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich osób, które brały udział w Nocy Bibliotek organizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce oraz do miłośników książki i sympatyków Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie jednego utworu poetyckiego w nie przekraczalnym terminie do 1 lipca 2016 roku.
 3. Tematyka utworu może dotyczyć wydarzeń Nocy Bibliotek, nawiązywać do książki i biblioteki jako takiej.
 4. Utwory należy składać drogą elektroniczną na adres: czytelnia@mbpostroleka.pl, lub na adres pocztowy: Miejska Biblioteka Publiczna, 07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 42 lub osobiście w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (I piętro).
 5. Do utworu należy dołączyć informację o autorze : imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, kontakt telefoniczny i e-mail.
 6. Utwory oceniać będzie komisja powołana prze organizatorów.
 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych utworów i ich publiczne udostępnienie.
 8. Dostarczenie przez autora utworu na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 9. Autor zgłaszający utwór na Konkurs jednoznacznie akceptuje postanowienia regulaminu Konkursu.
 10. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 13 sierpnia 2016 podczas Dionizji 2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
 11. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w Ostrołęckim Roczniku Literackim Przydroża.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Redakcja Ostrołęckiego Rocznika Literackiego „Przydroża”.