Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Nominowani do nagrody głównej
 XXIII Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego
pn. „I chcę tej ziemi być wierny...” - 2015

Nominacje do  nagród głównych XXIII Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego pn. „I chcę tej ziemi być wierny...” otrzymują:

1. Marcin Dobrowolski – Ostrołęka, woj. mazowieckie (godło: Myrn)
2. Grzegorz Drojewski – Warszawa, woj. mazowieckie (godło Maria Favor)
3. Karol Graczyk – Toruń, woj. kujawsko-pomorskie (godło: Black sails)
4. Piotr Grzymałowski – Ostrołęka, woj. mazowieckie (godło: wiersze dla poplątanych)
5. Kacper Płusa – Łódź, woj. łódzkie (godło: Narew Ostrołęka)
6. Piotr Przybyła – Karpacz, woj. dolnośląskie (godło: tańczymy labado)
7. Patryk Szpak – Bobrek, woj. małopolskie

Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi  podczas DIONIZJI 2015  
Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w tomiku wydanym przez MBP w Ostrołęce.
Komisja oceniająca wiersze pracowała w składzie:

Jerzy Beniamin Zimny – poeta, krytyk literacki z Poznania
Karol Samsel – poeta i krytyk literacki z Warszawy / Ostrołęki
Sabina Malinowska – z-ca dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce