Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Zwróć zaległe książki do biblioteki w dniach od 9 - 31 maja, a nie będzie kar.

Uwaga!

Jedyna i niepowtarzalna okazja, aby zwrócić zaległe książki do Biblioteki.

Akcja skierowana jest do wszystkich zapominalskich, którzy z różnych względów nie oddali jeszcze książek wypożyczonych z MBP i jej filii na terenie miasta.

Oznacza to, że od Czytelników, którzy zwrócą je  w miesiącu maju, nie będą pobierane żadne opłaty z tego tytułu!

"Amnestia" dotyczy książek i innych zbiorów wypożyczonych z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce i jej filii na terenie miasta.

 

D Y R E K C J A   MBP